Elektronisk felanmälan

Elektronisk felanmälan

Den elektroniska felanmälan är användbar i de fall då en utrustning av något skäl inte kan lämnas till Medicinsk Teknik. För akuta fall så ring 033-616 3000.