Medicinsk informatik och teknik

SÄS medicinsk informatik och teknik förser hälso- och sjukvårdsenheter inom Södra Älvsborg med kunskap och tjänster för säker användning av informationssystem IT och medicinteknisk utrustning. Med kunden i centrum tillhandahåller vi kvalitativa, behovsanpassade tjänster och produkter inom medicinsk information och teknik, sterilisering av invasiva instrument, bemanningsservice och hotell.

Vår verksamhet

  • Bemanningsservice: SÄS interna enhet för korttidsbemanning och timanställda.
  • Informationssystem IT: förvaltning, support, utbildning och IT-säkerhet för SÄS större gemensamma IT-system, exempelvis patientjournalen.
  • Medicinsk teknik: rådgivning, underhåll och utbildning för medicintekniska produkter.
  • Läkemedelsförsörjning genom sjukhusapoteket SÄS/VGR.
  • Sterilcentralen: rengöring och desinfektion, instrumentvård och sterilisering av medicintekniska produkter. Vår största kund är de opererande enheterna på SÄS, men vi servar också Närhälsan i Södra Älvsborg.
  • SÄS hotell: patienthotell med plats även för närstående.

Kontakt

Olof Danielsson, verksamhetschef

Telefon 033 - 616 16 16

E-post olof.danielsson@vgregion.se 

Fler kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet.