Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Medicinklinik

PCI-labb

Medicinkliniken ansvarar för specialiserad vård inom akutmedicin, hjärtsjukdomar, blodsjukdomar, lungsjukdomar, allergiutredningar, njursjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, diabetes, hormonella sjukdomar och cancersjukdomar. Vårt största uppdrag är vården av akut sjuka, multisjuka och kroniskt sjuka patienter.

Uppdrag och arbetssätt

Medicinkliniken är en stor klinik med 500 medarbetare. Vi är uppdelade i tre sektioner:

  • hematologi,- onkologi- och lungsektionen
  • kardiologisektionen
  • medicinsektionen

Förutom öppenvård och slutenvård bedriver vi också dagvårdsverksamhet. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare och läkare i team. Vi har också ett nära samarbete med kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Inom vården för hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom arbetar vi proaktivt för att våra patienter ska känna sig trygga i hemmet och vi samarbetar med närsjukvårdsteamet för att kunna göra hembesök.

På kliniken bedriver vi klinisk forskning inom flera olika områden. Vi har ett nära samarbete med högskolan i Borås, en av våra vårdavdelningar är en utbildningsavdelning som tar emot många sjuksköterskestudenter och är bemannad med huvudhandledare och klinisk lärare. Vi utvecklar även ett spännande samarbete med Sahlgrenska akademin i Göteborg genom att kunna erbjuda olika delar av läkarutbildningen hos oss.

Att arbeta hos oss

Kliniken arbetar aktivt med patientens delaktighet i vården och ser ett framtidsscenario med patienten som en aktiv part i behandlingen. Vi har ett gott arbetsklimat och vi letar nya lösningar som kan underlätta den administrativa bördan för vården genom nya arbetssätt och metoder.

Med mål om ett smidigt flöde från akutmottagning till slutenvård har vi samlat den akutmedicinska vården i ett plan. Akutplanet består av 63 vårdplatser inom akut allmän internmedicin, kardiologi, lungmedicin och infektion. På akutplanet skapas intermediärvårdplatser för att avlasta intensivvården och platser för de patienter som behöver andningsstöd. Vi välkomnar nya medarbetare med intresse för förändringsarbete i verksamheten.

Nyfiken på oss? Vi finns på YouTube

Kontakt

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss med dina synpunkter. Fyll i formuläret via nedanstående länk.

Tänk på att det du skriver blir en allmän handling som alla kan be om att få läsa. Därför ska du, när det gäller personliga och medicinska frågor, använda 1177 Vårdguidens e-tjänster eller kontakta den enhet där du är patient.

1177  Vårdguidens e-tjänster

Kontakta Medicinkliniken

Verksamhetschef 
Karin Hederstierna

Vårdenhetschefernas och läkarchefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet. Där finns också övriga kontaktuppgifter för dig som är patient samt länkar till våra e-tjänster på 1177 Vårdguiden.

Senast uppdaterad: 2016-05-17 10:11