Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinklinik

PCI-labb

Medicinkliniken ansvarar för specialiserad vård inom akutmedicin, hjärtsjukdomar, blodsjukdomar, lungsjukdomar, allergiutredningar, njursjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, diabetes, hormonella sjukdomar och cancersjukdomar. Vårt största uppdrag är vården av akut sjuka, multisjuka och kroniskt sjuka patienter.

Uppdrag och arbetssätt

Medicinkliniken är en stor klinik med 500 medarbetare. Vi är uppdelade i tre sektioner:

  • hematologi,- onkologi- och lungsektionen
  • kardiologisektionen
  • medicinsektionen

Förutom öppenvård och slutenvård bedriver vi också dagvårdsverksamhet. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare och läkare i team. Vi har också ett nära samarbete med kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Inom vården för hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom arbetar vi proaktivt för att våra patienter ska känna sig trygga i hemmet och vi samarbetar med närsjukvårdsteamet för att kunna göra hembesök.

På kliniken bedriver vi klinisk forskning inom flera olika områden. Vi har ett nära samarbete med högskolan i Borås, en av våra vårdavdelningar är en utbildningsavdelning som tar emot många sjuksköterskestudenter och är bemannad med huvudhandledare och klinisk lärare. Vi utvecklar även ett spännande samarbete med Sahlgrenska akademin i Göteborg genom att kunna erbjuda olika delar av läkarutbildningen hos oss.

Att arbeta hos oss

Kliniken arbetar aktivt med patientens delaktighet i vården och ser ett framtidsscenario med patienten som en aktiv part i behandlingen. Vi har ett gott arbetsklimat och vi letar nya lösningar som kan underlätta den administrativa bördan för vården genom nya arbetssätt och metoder.

Med mål om ett smidigt flöde från akutmottagning till slutenvård har vi samlat den akutmedicinska vården i ett plan. Akutplanet består av 63 vårdplatser inom akut allmän internmedicin, kardiologi, lungmedicin och infektion. På akutplanet skapas intermediärvårdplatser för att avlasta intensivvården och platser för de patienter som behöver andningsstöd. Vi välkomnar nya medarbetare med intresse för förändringsarbete i verksamheten.

Attraktiv arbetsplats med förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Nu genomför medicinkliniken ett projekt där syftet är en attraktiv arbetsplats med förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Detta görs genom att schemalägga 20 procent av arbetstiden till kompetensutvecklings, reflektionstid samt möjlighet till träning på arbetstid. Målet är en god arbetsmiljö samt en attraktivare arbetsplats med förbättrade rekryteringsmöjligheter. Projektet kommer att bedrivas på medicinklinikens akutplan som består av tre avdelningar, lungmedicin inklusive infektion, hjärtsjukvård samt medicinsk akutvård. Projektet innefattar befintlig omvårdnadspersonal och nya medarbetare som rekryteras under maj 2017.

Start för genomförande är 1 september 2017 under förutsättning att nödvändiga rekryteringar kan ske. Projektet planeras pågå under två år.

 

Nyfiken på oss? Vi finns på Youtube

Kontakt

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss med dina synpunkter. Fyll i formuläret via nedanstående länk.

Tänk på att det du skriver blir en allmän handling som alla kan be om att få läsa. Därför ska du, när det gäller personliga och medicinska frågor, använda 1177 Vårdguidens e-tjänster eller kontakta den enhet där du är patient.

1177  Vårdguidens e-tjänster

Kontakta medicinkliniken

Verksamhetschef 
Karin Hederstierna

Vårdenhetschefernas och läkarchefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet. Där finns också övriga kontaktuppgifter för dig som är patient och länkar till våra e-tjänster på 1177 Vårdguiden.

Senast uppdaterad: 2019-06-07 10:04