Kvinnoklinik

Kvinnokliniken arbetar med kvinnohälsa i livets alla skeenden. Vår verksamhet är bred och vi tar hand om patienter i alla åldrar med gynekologiska problem och vid graviditet och förlossning. Vi ansvarar också för vård i livets slutskede.

Uppdrag och arbetssätt

Kvinnosjukvården är uppdelad på två delar: gynekologi och obstetrik (vård i samband med graviditet). Vår gynekologiska del består av en mottagning och en avdelning. Inom förlossningsvården har vi antenatal mottagning, förlossning och BB-avdelning med BB-mottagning.

Den palliativa vården tillhör organisatoriskt kvinnokliniken, men vänder sig till både kvinnor och män. Vi har ett öppenvårdsteam (PRIS) och vårdplatser på palliativ avdelning. Det palliativa teamet hjälper och vårdar svårt sjuka patienter i livets slutskede, både på sjukhusets vårdavdelningar, på särskilda boenden och i patientens hem.

Att arbeta hos oss

Vi handleder läkare under specialistutbildning, läkarkandidater och barnmorskestuderande. De deltar i vården och den dagliga verksamheten. När du arbetar på vår klinik innebär det att du, förutom dina arbetsuppgifter, också får ansvar för att utveckla och förbättra arbetet så att det gynnar våra patienter.

Inom respektive enhet finns olika inriktningar och det finns möjlighet att få egna ansvarsområden, i samförstånd med ansvarig chef och kollegor. Välkommen att kontakta någon av våra chefer, studenthandledare eller studierektor.

Kontakt

Serney Bööj, verksamhetschef

E-post

E-post som du skickar till kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus blir en allmän handling. Det innebär att meddelandet kan vara offentligt vilket i sin tur innebär att någon på begäran har rätt att ta del av informationen. Vissa uppgifter kan dock vara sekretessbelagda.

serney.booj@vgregion.se eller kvinnoklinikenboras.sas@vgregion.se

Vårdenhetschefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet.