Kvinnoklinik

Kvinnokliniken arbetar med kvinnohälsa i livets alla skeenden. Vår verksamhet är bred och vi tar hand om patienter i alla åldrar med gynekologiska problem och vid graviditet och förlossning. Vi ansvarar också för vård i livets slutskede.

Uppdrag och arbetssätt

Kvinnosjukvården är uppdelad på två delar: gynekologi och obstetrik (vård i samband med graviditet). Vår gynekologiska del består av en mottagning och en avdelning. Inom förlossningsvården har vi antenatal mottagning, förlossning och BB-avdelning med BB-mottagning.

Den palliativa vården tillhör organisatoriskt kvinnokliniken, men vänder sig till både kvinnor och män. Vi har ett öppenvårdsteam (PRIS) och vårdplatser på palliativ avdelning. Det palliativa teamet hjälper och vårdar svårt sjuka patienter i livets slutskede, både på sjukhusets vårdavdelningar, på särskilda boenden och i patientens hem.

Att arbeta hos oss

Vi handleder läkare under specialistutbildning, läkarkandidater och barnmorskestuderande. De deltar i vården och den dagliga verksamheten. När du arbetar på vår klinik innebär det att du, förutom dina arbetsuppgifter, också får ansvar för att utveckla och förbättra arbetet så att det gynnar våra patienter.

Inom respektive enhet finns olika inriktningar och det finns möjlighet att få egna ansvarsområden, i samförstånd med ansvarig chef och kollegor. Välkommen att kontakta någon av våra chefer, studenthandledare eller studierektor.

Kontakt

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss med dina synpunkter. Fyll i formuläret via nedanstående länk.

Tänk på att det du skriver blir en allmän handling som alla kan be om att få läsa. Därför ska du, när det gäller personliga och medicinska frågor, använda 1177 Vårdguidens e-tjänster eller kontakta den enhet där du är patient.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Kontakta kvinnokliniken

Serney Bööj, verksamhetschef

Vårdenhetschefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet.


Senast uppdaterad: 2018-09-25 13:54