Klinik för hud- och könssjukdomar, infektion, vårdhygien och ögon

Bild från hudmottagningen som tillhör klinik HIVÖ hud-infektion-vårdhygien och ögon SÄS Borås Läkare som inspekterar huden på en patient.

Kliniken består av enheterna hud-/könssjukdomar (STD), infektion, vårdhygien och ögon. Vårdplatser finns på infektionsavdelningen och E32 (lungavdelning). Utöver SÄS Borås och SÄS Skene finns mottagningar även i Alingsås och Ulricehamn.

Uppdrag och arbetssätt

Hud- och könssjukdomar (STD)

Specialistmottagning som erbjuder kvalificerad diagnostik och behandling av hud- och könssjukdomar. Här utförs förebyggande insatser, framförallt med avseende på hudcancer och könssjukdomar. Mottagningen driver läkarmottagning och hudbehandlingsenheter i Borås, Alingsås, Ulricehamn och Skene, främst inriktat på ljus- och badbehandling.

Infektion

Verksamheten har en vårdavdelning med 18 vårdplatser och en specialistmottagning för akut och planerad vård, inkluderande avancerad resemedicin (vaccinationsmottagning). Enheten bedriver konsultverksamhet mot andra kliniker på SÄS Borås, SÄS Skene och Alingsås lasarett, och har också ett nära samarbete med enheten för vårdhygien och med Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.

Vårdhygien

Enheten samarbetar med Alingsås lasarett, primärvården och kommunal hälso- och sjukvård för att begränsa vårdrelaterade infektioner och upprätthålla en god hygienisk standard.

Ögon

Specialistmottagning som erbjuder kvalificerad diagnostik och behandling av ögonsjukdomar. Mottagningsbesök kan äga rum i Borås, Skene eller Alingsås. På ögonmottagningen utförs både akut och planerad vård.

Information till samverkanspartners inom ögonvården

Kontakt

Rolf Jungnelius, verksamhetschef

Telefon
033 - 616 25 82

E-post
rolf.jungnelius@vgregion.se

Vårdenhetschefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet.