Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Klinik för hud- och könssjukdomar, infektion, vårdhygien och ögon

Bild från hudmottagningen som tillhör klinik HIVÖ hud-infektion-vårdhygien och ögon SÄS Borås Läkare som inspekterar huden på en patient.

Kliniken består av enheterna hud-/könssjukdomar (STD), infektion, vårdhygien och ögon. Vårdplatser finns på infektionsavdelningen och E32 (lungavdelning). Utöver SÄS Borås och SÄS Skene finns mottagning även i Alingsås.

Uppdrag och arbetssätt

Hud- och könssjukdomar (STD)

Specialistmottagning som erbjuder kvalificerad diagnostik och behandling av hud- och könssjukdomar. Här utförs förebyggande insatser, framförallt med avseende på hudcancer och könssjukdomar. Mottagningen driver läkarmottagning och hudbehandlingsenheter i Borås, Alingsås och Skene, främst inriktat på ljus- och badbehandling.

Infektion

Verksamheten har en vårdavdelning med 18 vårdplatser och en specialistmottagning för akut och planerad vård, inkluderande avancerad resemedicin (vaccinationsmottagning). Enheten bedriver konsultverksamhet mot andra kliniker på SÄS Borås, SÄS Skene och Alingsås lasarett, och har också ett nära samarbete med enheten för vårdhygien och med Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.

Vårdhygien

Enheten samarbetar med Alingsås lasarett, primärvården och kommunal hälso- och sjukvård för att begränsa vårdrelaterade infektioner och upprätthålla en god hygienisk standard.

Ögon

Specialistmottagning som erbjuder kvalificerad diagnostik och behandling av ögonsjukdomar. Mottagningsbesök kan äga rum i Borås, Skene eller Alingsås. På ögonmottagningen utförs både akut och planerad vård.

Information till samverkanspartners inom ögonvården

Kontakt

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss med dina synpunkter. Fyll i formuläret via nedanstående länk.

Tänk på att det du skriver blir en allmän handling som alla kan be om att få läsa. Därför ska du, när det gäller personliga och medicinska frågor, använda 1177 Vårdguidens e-tjänster eller kontakta den enhet där du är patient.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Kontakta klinik för hud- och könssjukdomar, infektion, vårdhygien och ögon

Rolf Jungnelius, verksamhetschef

Telefon
033 - 616 25 82

Vårdenhetschefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet.

Senast uppdaterad: 2016-05-17 10:10