Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Bild- och laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin är en diagnostisk serviceenhet med flera olika specialiteter: klinisk kemi och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och cytologi samt obduktion och bårhus. Verksamhet inom röntgen, klinisk kemi och transfusionsmedicin bedrivs i Borås, Skene, Alingsås övriga laboratorier finns i Borås. Kliniken ansvarar för medicinsk service inom SÄS, Alingsås lasarett, primärvård samt övriga regionala och privata vårdgivare.

Uppdrag och arbetssätt

Bild- och funktionsmedicin/röntgen

I Borås finns möjlighet att utföra de flesta förekommande undersökningar: konventionell röntgen, ultraljud, datortomografi, magnetkameraundersökningar (MR), kärl- och hjärtundersökningar. Dessutom finns oralradiologi för till exempel avancerade undersökningar av tänder, käkleder, spottkörtlar och munhåla. Huvuddelen av verksamheten sker dagtid, men jourverksamhet finns under kvällar, nätter och helger.

I Skene utförs de flesta typer av röntgenundersökningar inklusive datortomografi och ultraljud. Verksamheten sker dagtid medan i Ulricehamn utförs undersökningar, till exempel lung- och skelettundersökningar. All verksamhet sker under dagtid.

Nuklearmedicin betjänar hela Västra Götalandsregionen vad gäller vissa nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar.

Laboratoriemedicin

Framtida laboratoriemedicin

På laboratoriet för klinisk kemi i Borås görs analyser på kroppsvätskor i bland annat blod, urin och liquor. Analysresultaten används både för att ställa diagnos och som underlag för behandling. Verksamheten bedrivs dygnet runt och de allra flesta analyserna svaras ut samma dag som proverna kommer till oss.

Transfusionsmedicin (blodcentralen) förser sjukhuset med blodkomponenter. Blodgivarnas frivilliga insatser är en förutsättning för att kunna bedriva modern sjukvård. Blodet behövs bland annat vid operationer, transplantationer och cancerbehandling. På blodcentralen utförs blodtappning, tillverkning av blodkomponenter och serologiska analyser. Blodtappning görs även i Alingsås, Skene.

På klinisk mikrobiologi bedrivs diagnostik av sjukdomsframkallande mikroorganismer inom allmän mikrobiologi, parasitologi, virologi och immunologi. Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi bedriver diagnostik på cell- och vävnadsprov, som prepareras och färgas för undersökning i mikroskop och därmed fastställs en diagnos.

Laboratoriet bedriver även obduktionsverksamhet och ansvarar för huvuddelen av bårhusverksamheten. Obduktioner utförs för att klarlägga dödsorsaker och ge ökade kunskaper om olika sjukdomar. Spermaprovsundersökningar utförs i samband med barnlöshetsundersökningar och efter steriliseringar.

Analyslista och övrigt material riktat till vårdgivare inför provtagning

Att arbeta hos oss

Laboratoriemedicinsk diagnostik är en del av kärnverksamheten inom sjukvården. Uppskattningsvis 70-80 procent av alla beslut som rör diagnostik och behandling baseras på laboratoriemedicinska analyser. Sjukvårdens tilltagande komplexitet, inkluderande medicinskteknisk utveckling, åldrande befolkning och krav på effektiv användning av vårdplatser, ökar behovet av information från laboratorieanalyser.

För att möta kommande utmaningar kommer laboratorieverksamheterna inom klinisk kemi, transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi att samordnas i gemensamma och ändamålsriktiga lokaler första halvåret 2018. Planering för flytt till andra, ombyggda lokaler för klinisk patologi och cytologi och obduktions- och bårhusverksamhet kommer därefter att påbörjas.

På kliniken arbetar specialistläkare, biomedicinska analytiker, laboratorieingenjörer, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. 

Kontakt

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss med dina synpunkter. Fyll i formuläret via nedanstående länk.

Tänk på att det du skriver blir en allmän handling som alla kan be om att få läsa. Därför ska du, när det gäller personliga och medicinska frågor, använda 1177 Vårdguidens e-tjänster eller kontakta den enhet där du är patient.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Kontakta bild och laboratoriemedicin

Markus Håkansson, verksamhetschef

Telefon
033 - 616 23 65

Vårdenhetschefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet.

Senast uppdaterad: 2016-05-17 10:09