Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP, erbjuder barn och ungdomar psykiatrisk vård på specialistnivå. Till oss kommer barn och ungdomar som till exempel har ångest, är deprimerade, har ätstörningar, svårt att koncentrera sig, är aggressiva och bråkar eller har tvångstankar.

Våra öppenvårdmottagningar är placerade i Borås, Alingsås och Skene. Särskilda mottagningar finns för asylsökande, posttraumatiska symtom, neuropsykiatri samt ätstörningar. I Borås finns också vår heldygnsvård.

Uppdrag och arbetssätt

Vi arbetar med att bedöma och behandla psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Vi samverkar med barn- och ungdomskliniken, skola, primärvården, socialtjänst och barnhabilitering.

För dig som vill komma i kontakt med BUP som patient

Vid akuta situationer är du välkommen att ringa vår akutmottagning på tfn 033-616 16 70. För akuta ärenden är telefonen öppen alla dagar, dygnet runt. Om det inte är en akut situation ska du i första hand kontakta din vårdcentral för att få hjälp.

Att arbeta hos oss

Hos oss arbetar vi i team, olika yrkeskategorier bidrar gemensamt till patientens vårdplanering. Detta innebär att vi i teamet får vi en bred kompetens, vilket gör att vi kan erbjuda våra patienter en god vård.Vi handleder läkare under specialistutbildning och psykologer under PTP-tjänstgöring.

Alla professioner erhåller regelbunden klinisk handledning och ges goda möjligheter till vidareutbildning. Förutom dina vanliga arbetsuppgifter vill vi att du bidrar till att utveckla och förbättra arbetet så att det gynnar våra patienter.

Inom respektive enhet finns möjlighet att få egna ansvarsområden i samförstånd med ansvarig chef och kollegor. Välkommen att kontakta någon av våra chefer eller studierektor.

Kontakt

Ewa Hedström, verksamhetschef

Telefon
033 - 616 16 90

E-post
ewa.hedstrom@vgregion.se eller bup.sas@vgregion.se

OBS! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss istället eller kontakta oss via 1177.se

Helene Hollender, studierektor

Telefon
033 - 616 49 32

E-post
helene.hollender@vgregion.se

OBS! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss istället eller kontakta oss via 1177.se

Vårdenhetschefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet.