Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Forskning och utveckling

Team

Inom ambulanssjukvården SÄS bedrivs utveckling av verksamheten i form av team. Dessa team är sammansatta av personal från olika avdelningar vilka arbetar med olika specifika ämnen. Dessa arbeten ligger sedan till grund för utvärdering och eventuellt nya eller förändrade arbets- och utbildningsmoment.

Bihandledarskap

Inom området forskning sker ett samarbete med Prehospen Högskolan i Borås (centrum för prohospital forskning). Det innebär att verksamhetsföreträdare bidrar med ämnesområden vilka sedan ligger till grund för en del av de examensarbeten som studenterna ska producera under sin forskningsutbildning. Denna bihandledare fungerar sedan som någon form av bollplank för verklighetsförankrade frågor.

Utbildningsråd

I en strävan att evidensbasera innehållet i utbildningsprogrammet på Prehospen Högskolan i Borås, så har ett utbildningsråd startats. Detta råd består av personer från olika delar från ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen samt representanter från Prehospen. Dessa personer arbetar med frågor som berör framtida ambulanspersonals prehospitala kunskaper och vilken nivå dessa bör ligga på.

Personalutbildning

Årligen sker central och lokal utbildning för all personal. Innehållet bestäms av medicinskt ansvarig läkare och utbildningsansvarig sjuksköterska. Innehållet i dessa utbildningar baseras på de omhändertaganden av patienter man hanterar och övriga arbetsformer som hör till det prehospitala fältet. Olika ämnesområden belyses enligt ett återkommande schema inom en treårsperiod. Dessa utbildningar kompletteras med ämnen som hör till forsknings- och utvecklingsområden, allt för att ligga i fas med kontinuerlig utveckling och förändring av det prehospitala fältet.

Senast uppdaterad: 2019-01-28 09:54