Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Ambulanschef i beredskap

Ambulanschef i beredskap har det övergripande operativa ledningsansvaret för ambulanssjukvården i Södra Älvsborgs sjukhus upptagningsområde.

Funktionen finns dygnets alla timmar, året runt och bemannas av akutklinikens avdelningschefer. Ambulanschef i beredskap har följande som sina främsta uppgifter:

  • Gentemot SOS Alarm vara ett beslutsstöd så att klinikens resurser används på ett optimalt sett.
  • Handläggning av specialtransporter.
  • Samordning av ambulanssjukvårdens insatser vid allvarlig händelse.
  • Kontakter med massmedia.
  • Ansvar för att organisera återkoppling, uppföljning och att hålla avlastningssamtal vid misstanke om krissituation hos personalen.

Ledningsgruppen har en handlingsplan för hur kliniken skall agera vid händelse som kan leda till att personalen riskerar att hamna i en krissituation. Huvudansvaret för att handlingsplan följs ligger på Ambulanschef i beredskap.

Kontakt

Ambulanschef i beredskap (AciB) nås via minicall 0746-215050.

 

Senast uppdaterad: 2016-09-05 16:17