Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården är avancerad mobil akutsjukvård. Sjuksköterskorna ombord är specialistutbildade för att ta hand om svåra akuta sjukdoms- och olycksfall, både ute på plats och på väg in till akutmottagningen. Vår verksamhet består av ambulansstationerna i Alingsås, Borås, Herrljunga, Lerum, Skene, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Vid nödsituationer - ring 112

Ring akutnumret 112 för att larma ambulans vid svåra olycksfall eller mycket allvarlig sjukdom, till exempel stora blödningar, benbrott, akuta andningssvårigheter och bröstsmärtor.I andra situationer, som inte är allvarligt akuta, ska du först kontakta 1177 Vårdguiden eller din vårdcentral.

Sök rätt vård

Vårdinsats på plats (VIPP)

Från och med 1 januari 2018 tas en patientavgift på 300 kr ut då ambulanspersonal utför vårdinsats på plats. Ytterligare åtgärder behövs inte utan vårdinsatsen bedöms vara avslutad på hämtplatsen.

Patientavgift ska inte tas ut för patient som av ambulanspersonal aktivt hänvisas till vårdinrättning. Patientavgift ska inte heller tas ut när annat vårdteam i direktanslutning tar över vårdansvaret, t.ex. mobil närsjukvård.

Patientavgift ska inte tas ut för barn och ungdomar till och med 19 år, för patienter fyllda 85 år samt när patienter har frikort.

Vid frågor om fakturering i samband med vårdinats på plats (VIPP). Telefontid måndagar samt onsdagar 08.00-10.00. Telefon: 033-616 16 14  Ej röda dagar.

Ambulansstationer

Ambulansstationen i Borås är vår största station. Tre ambulanser är i tjänst dygnet runt, sju dagar i veckan. Utöver detta tjänstgör två ambulanser dagtid på vardagar. Ambulansstationen i Ulricehamn är organiserad under Boråsavdelningen. På denna station finns en ambulans som tjänstgör dygnet runt sju dagar i veckan.

Stationerna i Skene, Svenljunga och Tranemo är organiserade som en avdelning med samma enhetschef. Skene har två dygnsambulanser. Svenljunga har en dygnsambulans. Tranemo har en dagambulans på vardagar.

Ambulansstationerna i Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda är organiserade som en avdelning med samma enhetschef. I Alingsås finns två ambulanser som tjänstgör dygnet runt sju dagar i veckan. I Vårgårda finns en ambulans som tjänstgör dagtid på vardagar. I Herrljunga och i Lerum finns en ambulans vardera som tjänstgör dygnet runt sju dagar i veckan.

Arbeta hos oss

Här finns information som kan vara till nytta för dig som är nyanställd inom ambulansverksamheten eller ska genomföra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss. Du kan även kontakta våra enhetschefer om du har några funderingar.

Behandlingsanvisning ambulanssjukvården SÄS (pdf)

Nyanställd

I samband med att du påbörjar din anställning kommer du att erbjudas en introduktionsutbildning. Denna utbildning kommer att ske dels på den ambulansstation där du ska börja arbeta, dels genom en centralt genomförd introduktion.

Information till nyanställda och studenter (pdf)

Kontakt

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter. Kontakta oss via nedanstående formulär.

E-post som du skickar till akutkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus blir en allmän handling. Det innebär att meddelandet kan vara offentligt, vilket i sin tur innebär att någon på begäran har rätt att ta del av informationen. Vissa uppgifter kan dock vara sekretessbelagda.

Webbformulär akutkliniken

Ambulanssjukvård Borås och Ulricehamn

Carina Dinäss, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 10 00, vx

Ambulanssjukvård Borås och Svenljunga

Magnus Güldenpfennig, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 10 00, vx

Ambulanssjukvård Borås och Herrljunga

Gunilla Eriksson, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 10 00, vx

Ambulanssjukvård Alingsås och Lerum

Magnus Fondin, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 10 00, vx

Ambulanssjukvård Skene

Crister Fransson, vårdenhetschef

Telefon033 - 616 10 00, vx

Senast uppdaterad: 2016-09-05 15:42