Akutklinik

Akutkliniken omfattar två sektioner: ambulanssjukvård (Alingsås, Borås, Skene) och akutmottagning (Borås). Vår kärnverksamhet är att omhänderta patienter med akut uppkomna sjukdomstillstånd och hänvisa till rätt vårdnivå.

Uppdrag och arbetssätt

Varje dygn behandlas cirka 150 patienter vid akutmottagningen och cirka 100 ambulansuppdrag utförs. Vi arbetar för att tillgodose patientens behov av kvalificerad medicinsk bedömning, där ett flödesorienterat arbetssätt och tvärfunktionellt samarbete inom och mellan de båda sektionerna är en grundförutsättning.

Akutmottagning och ambulanssjukvård har ett nära samarbete med specialistklinikerna på sjukhuset, och deltar också aktivt i samverkan med primärvård, kommunal vård och omsorg.

Akutkliniken tar även emot studenter och läkarkandidater på ett flertal utbildningsnivåer, samt bedriver specialistläkarutbildning inom akutsjukvård.

Att arbeta hos oss

Akutkliniken har 250 anställda som fördelas mellan sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och administrativ personal. En personlig grundtrygghet och god självkännedom är två viktiga faktorer för att kunna möta människor i livets svåra stunder. Därför är det högt prioriterat att på ett personligt plan stimulera individer att utvecklas i sin profession och att utveckla verksamhetens innehåll för att möta våra patienters och närståendes behov.

Vi är en positiv och engagerad personalgrupp som strävar efter att utveckla akutsjukvård för våra patienter och skapa en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.

Kontakt

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter. Fyll i formuläret via nedanstående länk.

E-post som du skickar till akutkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus blir en allmän handling. Det innebär att meddelandet kan vara offentligt,
vilket i sin tur innebär att någon på begäran har rätt att ta del av informationen. Vissa uppgifter kan dock vara sekretessbelagda.

Webbformulär akutkliniken

Katarina Zamac,  verksamhetschef

Telefon
033 - 616 10 00, vx

 

Vårdenhetschefernas kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive enhet.