Tehuset i bilder

Medarbetare vid KAVA, kirurgisk akutvårdavdelning, vid den arbetsstation som ligger centralt i varje modul för att personalen ska ha nära till alla patienter man har ansvar för.

Tehuset är mycket mer än det som syns i form av modern arkitektur och byggnadsteknik. Utgångspunkten vid planeringen var patientperspektivet och den utveckling av vård och verksamhet som byggnaden ska stödja.

Enkelrum ger flera fördelar

Alla 126 rum är enkelrum, något som var unikt i sjukhus-Sverige när Tehuset byggdes. Enkelrum minskar risken för vårdrelaterade infektioner och bidrar till en ökad integritet för patienten. För att minska risken för ensamhet och skapa möjligheter för möten mellan patienter finns dels mindre dagrum i modulerna, dels ett stort dagrum centralt på vårdenheten.

Färgskala inspirerad av naturen

Stor vikt har lagts vid vårdmiljön för att åstadkomma en genomtänkt helhet både när det gäller interiör, inredning och konst. Den vanligtvis vita sjukhusmiljön har fått ge vika för en modern sjukhusmiljö rik på färg, där naturen varit ett genomgående tema.

Stora glaspartier och fönster gör det möjligt att ta in både naturen och ljuset i byggnaden, samtidigt som det blir möjligt för sängliggande patienter att se ut. Färgnyanserna på väggar och tyger har hämtats från naturen och symboliserar sol, gräs, himmel och jord.

Konstnärlig utsmyckning i hela huset

Den konst som utsmyckar byggnaden innehåller också övervägande motiv från naturen. I vården utgör naturen en läkande kraft att ta vara på. Miljön ska upplevas levande och läkande och samtidigt uppfylla krav för hygien och tillgänglighet. Trapphuset på bilden nedan knyter samman centralbyggnaden med Tehuset.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45