Tidigare projekt: Tehuset

Dagrum på en av de högsta våningarna i Tehuset, med vidsträckt utsikt över Borås.

Tehuset invigdes 2010. Den nya vårdbyggnaden var och är en symbol för den verksamhetsutveckling som pågått på sjukhuset under flera år och vars bärande principer lever vidare i de nya byggprojekten.

Tehuset har har fått sitt namn för att byggnaden har formen av ett T, men också för att den är ett ”tebögge”, ett tillbygge i vinkel med huvudbyggnaden. Samtidigt ger namnet associationer till hälsodrycken te och japanska tehus med en lugn och avslappnande miljö.

Stor vikt har lagts vid färgsättning och materialval, inredning och konstnärlig utsmyckning. Den vanligtvis vita sjukhusmiljön har fått ge vika för en miljö rik på färg, där naturen varit ett genomgående tema.

Generella lösningar ökar flexibiliteten

Generalitet och flexibilitet är viktiga begrepp som innebär att vårdenheterna passar för vård oberoende av enskilda specialiteter. Behov och vårdinnehåll förändras och därför har lokalerna utformats så att nya önskemål och krav ska kunna tillgodoses med minimala ombyggnader. Det här är principerna för "framtidens vård" som de formats i Tehuset:

  • Enkelrum
  • Integrerad vård
  • Nya samband
  • Patientnärmre vård
  • Standardmottagning
  • Teamorganisation

Principerna förklaras närmare i broschyren "Framtidens vård börjar i Tehuset" som också innehåller byggfakta om arkitektur, energi och miljö. Korta texter om några viktiga utgångspunkter finns också på sidan "Tehuset i bilder".

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45