Tidigare projekt: SÄS Skene

Skene lasarett invigdes 1963. 50 år senare fick sjukhuset, som då blivit en del av SÄS, en välbehövlig renovering. Moderna lokaler och modernt arbetssätt präglar nu Skene närsjukvård. Här är några bilder från nyinvigningen 2013.

Entré med reception och provtagning

Entrén har fått en ljus och modern inramning med mycket färg och stora fönster mot en vacker innergård med träd och växter. Entrén inrymmer en gemensam reception, central provtagning, kiosk och café. Receptionen används av både SÄS och Närhälsan. Den ligger också i direkt anslutning till hiss, trapphus och en ny förbindelsegång, "gröna stråket", genom hela huset.

Enkelrum för de allra flesta patienterna

De nya mottagningsrummen har utformats och utrustats så att flera typer av undersökningar kan göras i alla rum. Rummen har en brits, standardutrustning och ett litet bord med dator för journalföring. Vissa rum är större och används exempelvis för ultraljudsundersökningar.

Vårdenheterna, med enkelrum och centrala arbetsstationer, ger bättre förutsättningar att bedriva vård närmare patienterna. Personalteamen har nära till de patienter som de har ansvar för. Enkelrum både förbättrar sömnen, ökar integriteten och minskar risken för vårdrelaterade infektioner.

En trappa ner från entréplanet finns kontor för läkare och vårdadministrativ personal. Lokalerna är luftiga med nya fönster och ljusinsläpp. Ett personalrum med pentry är också tillbyggt.

Väntrum utanför medicinmottagningen vid SÄS Skene. Foto alla bilder: Pernilla Lundgren.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45