Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Gestaltning och miljö

Bild av hur vårdrummen är tänkta att se ut. Färger och materialval är preliminära. Illustration: White.

Den nya byggnaden är ritad av arkitektbyrån White. Konceptet präglas av ljus och värme i interiörerna och tar tillvara på den omgivande naturen som en del av vården.

Med tiden har projektet vuxit till att också omfatta ombyggnad och renovering av vuxenpsykiatrins nuvarande lokaler och en ny entré som binder ihop de båda vårdbyggnaderna. Ett antal övergripande principer för gestaltningen ligger som grund till förslaget. 

Koncept och inomhusmiljö

Småskalighet och variation utmärker arkitekturen. Kvarteret bryts i mindre enheter och byggnaderna anpassas till tomtens unika kvaliteter, inbäddad i befintlig grönska som kompletteras med flera gröna gårdar.

Frihet och möjlighet till egna val är en annan viktig del. Patienten ska ha möjlighet att välja enskildhet eller gemenskap. Alla vårdrum är enkelrum med fönster som öppnar sig mot omgivande natur.

Patienter, personalen och närstående är delaktiga i vårdprocessen. Samtalsrummen är en lugn och avskalad plats för samtal. Ett personligt bemötande i receptionen är ännu en viktig prioritering.

Ljusa miljöer är en grundläggande del av psykiatrins kvarter. Dagsljus har en positiv och läkande effekt och lokalerna utformas för att dra nytta av de bästa väderstrecken. Nästan alla vårdrum ligger mot ljusa väderstreck.

Den omgivande naturen - en del av helheten

Psykiatrins kvarter ligger i gränstrakten mellan park och skog och tar tillvara naturliga förutsättningar för att skapa en grön miljö som bidrar till återhämtning och läkande. Alla patienter har tillgång till utemiljön i form av gårdar eller takterrasser.

Områdets vegetation, topografi med en höjdskillnad på sju meter och närhet till intilliggande promenadslingor och grillplats ger stora möjligheter att skapa en unik miljö med förutsättningar för olika slags upplevelser för patienter, besökare och medarbetare.

Illustrationer över utemiljöer och gårdar (pdf) - observera att detta är skisser över konceptet, inte fastställda ritningar.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45