Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Fakta om projektet

Så här kommer det i stora drag att se ut inne i den nya byggnaden. Illustration: Abako arkitektkontor.

Välfungerande infektionssjukvård är en förutsättning för en högspecialiserad vård. Med en ny byggnad kan verksamheten utvecklas för att möta framtidens behov. Genom att samlokalisera den specialiserade infektionssjukvården på SÄS skapas goda förutsättningar för hög effektivitet och patientsäkerhet.

Det sker genom fysiskt samlad och tillgänglig kompetens, standardiserade arbetssätt och hög flexibilitet, där behovet av förflyttningar av patienter minimeras. Vårdnivåerna kan enkelt anpassas utifrån varje individs unika och varierande behov under vårdperioden genom mottagningsvård, dagvård och heldygnsvård i samma byggnad.

Inom infektionsvården gäller ofta extra strikta hygienrutiner för att undvika smittspridning.
Inom infektionsvården gäller ofta extra strikta hygienrutiner för att undvika smittspridning.

Utformning av lokalerna

Infektionsavdelningen får fyra enheter med patientrum, totalt 28 vårdplatser. De placeras runt en ljus kärna med dagsljus och närhet till natur. Infektionsmottagningen i entréplanet ligger i närheten av besöksparkering.

  • Enkelrum medför att infektionsrisker minskas. Kommunikation mellan personal, patient och anhöriga underlättas. Förutsättningar för god sömn ökar.
  • Standardiseringen av vårdmiljön är väl genomtänkt så vårdtiden är så trivsam som möjligt oavsett kort respektive lång vårdtid, behov av isoleringsvård, öppenvård, tolkberoende och olika kulturella bakgrunder.
  • Administrativa ytor är placerade och utformade för att skapa en god arbetsmiljö och närhet till patienter och närstående.
  • Nya lokaler skapar förutsättningar för att arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Syftet är att öka patientens delaktighet, som i sin tur ökar känslan av trygghet i vården.

Tidplan och ekonomi

  • Tillbyggnaden påbörjas hösten 2017 och ska vara klar 2019.
  • Därefter påbörjas ombyggnaden av befintliga lokaler. Byggprojektet beräknas vara helt genomfört under 2021.
  • Bygginvestering 196 miljoner kr.

Nyhet efter sjukhusstyrelsens klartecken för nya infektion

Nyhet efter regionstyrelsens genomförandebeslut

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45