Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Nya infektionsenheten

Projektet för ny infektionsvård innebär att nuvarande lokaler byggs om och byggs ut. Antalet vårdplatser i enkelrum utökas. Det blir också ökad närhet till expertkunskap inom enheten vårdhygien.

Vad och varför

Projektet innebär att all infektionssjukvård på SÄS får gemensamma lokaler, jämfört med dagens uppdelning av vårdplatser. Det ger goda möjligheter att ta hand om smittsamma patienter på både vårdavdelning och mottagning och ökar flexibiliteten och samverkan mellan enheterna. Antalet vårdplatser i enkelrum utökas, både vanliga rum och isoleringsplatser.

En investering för de närmaste 30 åren

Infektionssjukdomar är en stor och växande utmaning. Några orsaker är en åldrande befolkning i Sverige, globalisering och klimatförändringar som gör att bakterieresistens och smittsamma sjukdomar beräknas öka framöver. Investeringen i ny infektionsvård beräknas motsvara de medicinska behoven för de närmaste 30 åren.

Nuvarande infektionsavdelning är ålderstigen och uppfyller inte kraven på tillgänglighet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygienisk standard. Antal isoleringsrum är redan i dagsläget otillräckligt. I relation till befolkningsunderlaget har SÄS betydligt färre isoleringsrum än övriga sjukhus inom Västra Götalandsregionen och i Sverige i stort.

Kontakt

Boel Ahlmark, projektledare SÄS

Telefon
0705 - 21 23 08

E-post 
boel.ahlmark@vgregion.se

Andreas Tyrén, projektledare Västfastigheter

Telefon
0700 - 82 50 61

E-post 
andreas.tyren@vgregion.se

Rolf Jungnelius, verksamhetschef klinik för hud/STD, infektion, vårdhygien och ögonsjukdomar

Telefon
033 - 616 25 82

E-post
rolf.jungnelius@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45