Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Fakta om projektet

Ritning över hur de nya laboratorielokalerna kommer att samordnas. Den avlånga, gula ytan är platsen för den nya analysplattformen. Illustration: Pyramiden arkitekter.

Samordning av verksamheten i gemensamma lokaler ger möjlighet för att nå regionens uppsatta kvalitetsmål för att vården ska vara säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, ges i rimlig tid och vara effektiv.

Nuvarande byggnad, där laboratorierna är belägna i olika plan, ska på sikt rivas. Lokalerna är slitna och inte ändamålsenliga och byggnaden klarar inte omfattande ombyggnader. Utöver detta är transfusionsmedicin belägen i en annan byggnad på sjukhuset. Därför finns inga förutsättningar för att samordna laboratorieverksamheterna i nuvarande byggnad.

Medarbetare vid laboratoriet för klinisk mikrobiologi i Borås som 2017 flyttar till nya, modernare lokaler.
Medarbetare vid laboratoriet för klinisk mikrobiologi i Borås som flyttar till nya lokaler.

Kompetensförsörjning viktigt mål

Kompetensförsörjningen är en kritisk faktor inom laboratorieverksamheterna generellt i Sverige. Kommande pensionsavgångar innebär att SÄS klinik för bild- och laboratoriemedicin får färre medarbetare. Samordningen omfattar därför både verksamhet och personalresurser.

Ett exempel är jour- och akutverksamhet som kommer närmare varandra. Det innebär en avsevärt förbättrad arbetsmiljö och samordning av olika kompetenser. Framtidens behov av laboratoriemedicin ställer även krav på ökad effektivitet, utökad automation och nya arbetssätt för att optimera flöden och processer.

Tidplan och ekonomi

  • Ombyggnad av lokalerna 2017-2018.
  • En ny automatiserad provbana (analysplattform) köps in parallellt.
  • Bygginvestering 65 miljoner kronor. Inköp av ny provbana tillkommer.

Nyhet efter sjukhusstyrelsens klartecken för framtida laboratoriemedicin

Nyhet efter regionstyrelsens genomförandebeslut

Senast uppdaterad: 2016-12-09 14:34