Studiebesök

I samband med med forsknings- och kvalitetsdagarna genomförs studiebesök ute på enheterna. Medarbetare och chefer gör en kort dragning och erbjuder studiebesök som beskriver respektive kliniks förbättringsarbete under cirka en timme.

Studiebesök genomförs ute på enheterna i samband med forsknings- och kvalitetsdagarna. Medarbetare och chefer gör en kort dragning och erbjuder studiebesök som beskriver respektive kliniks förbättringsarbete under cirka en timme. 

Kontakt

Eva Lorentzon Rahn, programansvarig

Telefon
033 - 616 31 31

E-post
eva.rahn@vgregion.se