Utmaningar Primaton 24h

Aktiv patient

Att vårdas på sjukhus får inte betyda att vi blir sängbundna mer än nödvändigt. Den här utmaningen handlar om att hitta hur vi kan stimulera patienten till aktivitet, lika mycket under sjukhusvistelsen som i andra skeden. Några tänkbara infallsvinklar är:

  • Hur kan vi stimulera patienten till att bibehålla sin aktivitetsförmåga under vårdtid på SÄS?
  • Hur kan vi stimulera patienten till goda levnadsvanor med utgångspunkt i det aktuella  sjukdomstillståndet?
  • Hur kan vi visualisera patientens levnadsvanor i syfte att stimulera till en hälsosam livsstil?
  • Hur kan vi öka medvetenheten hos patienten om att levnadsvanor har betydelse för hälsan och kan ha samband med det aktuella sjukdomstillstånd/symtom de söker/vårdas för?

Informerad patient

Att informera på ett bra sätt är svårt. Ibland är det saker som upprepas till de flesta patienter, ibland är det saker som anpassas till individ. Denna utmaning har många infallsvinklar, här är några:

  • Hur kan information visualiseras som stöd för personal vid information till patienter som har olika behov (bl.a barn/vuxna, språk)?
  • Hur kan vi arbeta för att patienten ska förstå den information som vi ger vid kontakten med sjukvården?
  • Hur kan vi stödja patienter att söka granskad information?
  • Hur kan vi stödja patienter till att ta ansvar för sin egen hälsa/egenvård?

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31