SÄS Primaton24h 2014

SÄS Primaton24h är ett problemlösnings- och innovationsmaraton där tre tvärprofessionella grupper med deltagare från SÄS och Borås stad, har tävlat om bästa lösning på givna vårdutmaningar. Tävlingen har pågått på sjukhuset under 24 timmar utan uppehåll.

För 2014 års Primaton24h har sjukhusledningen identifierat följande utmaningar:

  • Attrahera unga att arbeta i vården
  • Unga vuxna på akuten
  • Patientens delaktighet

Vinnande lösningsförslag vid Primaton24 h 2014

"Attrahera unga att arbeta i vården"

Primatongrupper 2014

Attrahera unga att arbeta i vården

Marie Andersson, Erika Westin, Elisabeth Svensson, Susanne Blid, Therese Mybeck, (SÄS) Yankuba Daffeh (Borås stad), Anders Byttner (SÄS). Foto: Pernilla Lundgren, fotomedia.

Unga vuxna på akuten

Stefan Holmgren, Jessica Hansson, Anna Carin Lilja (SÄS) Sakiba Ekic (Borås stad), Katarina Mårtensson, Hampus Erlandsson (Borås stad) ochTommy Tallheden (stud. läkarprogrammet). Foto: Pernilla Lundgren, fotomedia.

Patientens delaktighet 

Åsa Tengdahl Tallheden (SÄS), Louise Karlsson (stud. Borås Stad), Martin Granefeldt, Camilla Spetz, Pauline Ahl, och Susanna Bengtsson (SÄS). Foto: Pernilla Lundgren, fotomedia.

Röster om SÄS Primaton 24h 2014

"Det kändes som att, wow, vad spännande att få vara med på detta, detta har vi aldrig gjort innan."

"Det hade varit jättebra att få jobba ostört under 24 timmar istället för att ha återkommande möten."

"Bra koncept. Vill ta med mig konceptet hem till den egna organisationen."

Primatongrupperna i arbete. Foto Pernilla Lundgren, fotomedia.  

Deltagarna i Primaton24h 2014 delade generöst med sig av sina tankar i en utvärdering efter utfört problemlösnings- och innovationsmaraton. Vid planering av årets Primaton24h har vi tagit hänsyn till synpunkterna och hoppas att det leder till en positiv erfarenhet för årets deltagare!


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31