SÄS Primaton 24h 2015

SÄS Primaton24h är ett problemlösnings- och innovationsmaraton där fyra tvärprofessionella grupper med deltagare från SÄS, Borås stad och Högskolan Borås, har tävlat om bästa lösning på givna vårdutmaningar. Tävlingen har pågått på sjukhuset under 24 timmar utan uppehåll.

 

Tävlingen har  för andra gången ägt rum i samband med Forsknings- och kvalitetsdagarna den 22-23 oktober 2015. Nytt för året är att sjukhusledningen har identifierat två utmaningar. Sammanlagt fyra grupper har fått möjlighet att delta, vilket har inneburit att två grupper fokuserat på samma utmaning. För årets Primaton24h har sjukhusledningen identifierat följande utmaningar:

 • Morgondagens vårdavdelning
 • Morgondagens öppenvård

2015 års Primatongrupper 

Morgondagens vårdavdelning

Grupp Blå

 Delaktighet på riktigt. Effektiv och säker vård med multiprofessionella team:

 • vårdskador minimeras
 • bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor
 • intressant och modernt arbetssätt ger mer tid för patienten

 

Linda Hallberg (SÄS), Mefida Joldic (Borås stad), Åsa Bertilsson (SÄS), Hanna Maurin Söderholm (Högskolaln Borås), Anna Bjerklund (SÄS). Bild: Pernilla Lundgren, fotomedia.

Grupp Röd

 Aktivitetsband som

 • minskar vårdskador på avdelningen
 •  förebygger uppkomst av höftfrakturer
 • gör patienten delaktig i sin situation.

Carina Hallqvist (Högskolan Borås), Erika Lindvert Björklund (Borås stad), Johanna Lampe, Linda Gustafsson, David Berg (SÄS). Bild: Pernilla Lundgren, fotomedia.

Morgondagens öppenvård

Grupp Grön

Li(ean)banan

 • förenklar och förkortar vårdkedjan
 • E-rummet istället för pappersremiss
 • integrering av Närhälsan och SÄS

Anders Jonsson (Högskolan Borås), Ulrika Bjerke, Natalija Katunar, Daniel Ohlsén, Emil Steen (SÄS), saknas på bilden Luna Guadagni (SÄS). Bild: Pernilla Lundgren, fotomedia.

Grupp Gul

 Webbbaserad plattform och app med olika möjligheter:

 • kopplas till Mina vårdkontakter
 • skicka bilder via mobiltelefon för konsultation
 • möjlighet att checka in via appen

Carola Samuelsson (Borås stad), Anders Sterner (Högskolan Borås), Emmy Bergstedt, Sheida Norbakhsh, Marie Andersson, Henrik Elf (SÄS). Bild: Pernilla Lundgren, fotomedia.

 

Från Primatondebatten

Så här har tävlingen gått till

Deltagarna har fått veta vilken utmaning de ska arbeta med när de kom till SÄS Primaton 24h .

Efter en gemensam inledning har grupperna gått till sina respektive arbetsrum, där datorer, faktainformation om problemområdet samt praktisk information funnits. Under dygnet har det funnits tillgång till support, mat och dryck samt viloplats.

Två grupper har fördjupat sig i samma utmaning. I samband med presentationen av lösningsförslagen har grupperna fått argumentera för sitt förslag utifrån SÄS fem fokusområden inför publik och jury .

En jury har bedömt de tävlande bidragen utifrån fastställda kriterier och utsett ett vinnande förslag som ska vara realiserbart direkt utan att kräva extra resurser.

Ersättning

Medarbetare har ersatts för den tid de medverkat i Primaton24. Kostnaderna har respektive verksamhet stått för. Externa medverkande har ersatts av respektive förvaltning.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31