Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forsknings- och kvalitetsdagar

Vinnarna på forsknings- och kvalitetsdagarna 2018

Forsknings- och kvalitetsdagarna är en återkommande aktivitet. Dagarna ses som en arena för erfarenhetsutbyte och lärande dels mellan medarbetare och dels mellan verksamheter. Syftet är att forma framtidens sjukvård genom att utveckla nya arbetssätt och metoder.

Under dagarna anordnas föreläsningar, posterutställning, prova på-aktiviteter och studiebesök.  Medarbetarna är involverade och externa gäster bjuds också in. Ett vandringspris för forskning, kvalitet och patientsäkerhet och ett pris för bästa poster delas ut. 

Verksamheternas arbeten som presenteras under dagarna är till viss del kopplade till sjukhusets övergripande strategier och programfokus. 

Program 181101 (pdf)

Kvalitet
Verksamhetsplanens fem fokusområden 

  • Vårdskador ska minimeras
  • Öka patientens delaktighet
  • Vård i rätt tid
  • Utveckla kunskapsbaserad vård
  • En bättre arbetsplats 

AT/ST/motsvarande - kvalitetsarbeten

Fokusområden i forskningsstrategin

  • Klinisk patientnära forskning
  • Innovationer för framtidens sjukvård
  • Nya vårdformer  

Kontakt

Zeina Zimmerman, projektledare
zeina.zimmerman@vgregion.se

Programansvarig kvalitet
Joakim Gedda

Programansvarig forskning
Isabel Johansson

Programansvarig prova på
Eva Gren

Programansvarig studiebesök
Eva L Rahn 

Länkar

I Kunskapsbanken är alla abstracts, postrar och filmade föreläsningar från forsknings- och kvalitetsdagarna, sökbara.

Kunskapsbanken

På Vimeo kan du se i stort sett alla föreläsningar från forsknings- och kvalitetsdagarna.

Senast uppdaterad: 2018-11-13 13:17