Information till dig som vill ge en penninggåva till SÄS forskning

För varje penninggåva som någon vill lämna till SÄS forskning måste den ansvariga personen enligt delegeringsordningen på SÄS fatta beslut om huruvida penninggåvan ska tas emot eller inte. Det är gåvans storlek som avgör vem som ska fatta beslutet. För att gåvan ska kunna tas emot ska dess syfte vara att främja SÄS forskning inom ramen för den rådande forskningsstrategin.

Om du är intresserad av att ge en penninggåva till SÄS forskning kan du kontakta Isabell Johansson, se kontaktuppgifter längst ner på sidan, med följande information:

  • Namn och kontaktuppgifter för penninggåvogivaren.
  • Om penninggåvan har ett särskilt ändamål, till exempel forskning om en specifik sjukdom. Om du inte vill ange ett ändamål kommer gåvan att användas inom ramen för den forskning som stöttas enligt SÄS forskningsstrategi.
  • Vilken tidsaspekt som gäller för fördelning av penninggåvan. Om inget annat anges, fördelas penninggåvan under en period om max tre år.

OBS! Vi för register över våra gåvor eftersom det krävs för den ekonomiska redovisningen. Genom att ansöka om att få lämna en gåva till SÄS forskning, samtycker du också till att vi sparar dina uppgifter i vårt register.


Senast uppdaterad: 2017-12-04 11:14