Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Ge en gåva till forskning

Stöd forskning vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus är till för dig som patient. Därför prioriterar vi patientnära klinisk forskning, genom att verka för att skapa goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning.

För oss är det viktigt att våra forskare kan ägna sig åt forskning. Därför finansierar vi kliniska forskartjänster för disputerade medarbetare, forsknings- och doktorandtjänster samt forskningsveckor för medarbetare som genomför mindre forskningsprojekt.

Idag stödjer vi medarbetare som bland annat forskar om:

 • Blodcancer
 • Trycksår
 • Hur stroke långsiktigt påverkar vardagen för den som drabbas innan en ålder av 70 år
 • Organdonationer
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar
 • Kortisol i hår för att mäta stress före och efter svåra hjärnskador
 • Gynekologi/obstetrik
 • Yrsel med fokus på yrsel hos äldre
 • Utvärdering av olika kirurgiska metoder vid framfall
 • Smärtbehandling
 • Stärka möjligheten att kommunicera för barn som återkommer till sjukvården till följd av långvarig sjukdom
 • Att förebygga vårdrelaterade infektioner med Clostridium difficile, en bakterie som kan bilda sporer som är svåra att avdöda och kan spridas i sjukhusmiljö
 • Kartlägga stentars påverkan på den understa delen av magsäcken
 • Pneumokockinfektioner
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Hepatit E
 • Höftproteskirurgi
 • Patientsäkerhet

För att få forskningsmedel ska våra forskare skicka in en ansökan och en forskningsplan. Dessa handlingar måste uppfylla de kriterier som anges i den forskningsstrategi som tagits fram på Södra Älvsborgs Sjukhus.

Mottagande av varje gåva prövas och dokumenteras skriftligt. Du ansöker om att få lämna en gåva. Information om hur du ger en penninggåva hittar du här.

Med ditt bidrag kan våra forskare ägna mindre tid till att söka forskningsanslag och mer tid till klinisk patientnära forskning.

Ditt bidrag är viktigt!

Senast uppdaterad: 2016-11-11 09:51