Minimalinvasiv kirurgi

I forskargruppen Minimalinvasiv kirurgi ingår tre läkare från kirurgkliniken, Per-Ola Park som är docent och överläkare, Maria Bergström som är med.dr. och överläkare och Jorge Arroyo Vázquez som är doktorand och specialistläkare.

Per-Ola och Maria påbörjade sin gemensamma forskning inom fältet minimalinvasiv kirurgi på SU-Östra 2003. Jorge anslöt sig till forskargruppen och började forska med Maria och Per-Ola 2010 och är sedan 2015 doktorand.

NOTES och intensiv teknikutveckling 

Initialt inriktades forskningen mot endoskopisk utveckling och Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery (NOTES). Det är en teknik där man med gastroskop går in via naturliga kroppsöppningar, t.ex. munnen, och sedan vidare in i buken via magsäcken.

Per-Ola och Maria drev utveckling av denna teknik i forskningsfältets framkant och var först i världen att genomföra en transgastrisk kolecystektomi (gallblåseoperation) experimentellt på gris. De deltog intensivt i teknikutvecklingen, främst suturteknik för endoskopiskt bruk. Forskningen ledde sedan till NOTES-operation på människa. De senaste åren har denna forskning fokuserat mer på fysiologiska aspekter av olika minimalinvasiva tekniker. Kliniskt används tekniken idag vid dränage av pankreascystor/abscesser samt för dränage av gallvägar.

Pilotstudie med stentbehandling visar goda resultat

Den endoskopiska utvecklingen har fokuserat på olika typer av stentbehandling i mag-tarmkanalen. Per-Ola och Maria drev tidigt klinisk implementering av stentbehandling i tjocktarmen vid maligna strikturer. Idag driver de en multicenterstudie där stentbehandling jämförs med kirurgi vid perforerat (brustet) magsår. I en pilotserie har de visat goda resultat av denna mindre invasiva behandlingsmetod.

Pågående forskning:

  1. Multicenterstudie avseende stentbehandling vid perforerat (brustet) magsår jämfört med kirurgi (doktorandprojekt)
  2. Pylorusfysiologi vid stentbehandling. Samarbetsprojekt med Trinity College, Dublin, Irland (doktorandprojekt)
  3. Utveckling av en sensorstent för att monitorera hur en stent rör sig inne i kroppen. Detta är ett samarbete med Textilhögskolan i Borås (doktorandprojekt)
  4. Vidareutveckling av stentar, design och egenskaper. Detta är ett projekt tillsammans med företaget GraftCraft (ett företag som utvecklats inom ramen för Swedish textile)
  5. Diarréproblematik efter obesitaskirurgi, ett projekt i samarbete med Dr Antal Bajor, medicinkliniken, SÄS Borås (ST-projekt)
  6. Immunologiskt svar vid stentbehandling av kolonileus jämfört med kirurgi (ST-projekt)
  7. Modern minimalinvasiv handläggning av svår pankreatit, jämförelse av dagens kliniska resultat med historiskt material (ST-projekt)

Senast uppdaterad: 2017-12-04 11:09