Gynekologi obstetrik

I forskargruppen Gynekologi obstetrik ingår Maria Gyhagen som är med.dr. och överläkare, Pihla Kuusela, som är doktorand och överläkare och Ida Nilsson, som är legitimerad läkare, alla på kvinnokliniken. Även Ramia Stolt, som är ST-läkare på kirurgkliniken ingår i forskargruppen. Julia Gyhagen, som är medicinstudent på kirurg- och öronkliniken samt kvinnokliniken ingår tillfälligt i gruppen då hon ska skriva ett vetenskapligt arbete inom samma forskningsområde.

Bättre underlag och rådgivning vid val av förlossningssätt

Maria Gyhagens forskning syftar till att identifiera riskfaktorer för senare bäckenbottendysfunktion hos kvinnor efter barnafödande. Dessa störningar drabbar miljontals kvinnor i världen och kan till exempel leda till urininkontinens, anal inkontinens och framfallsbesvär. Det kan i sin tur påverka livskvalitet, arbetsförmåga, sportaktiviteter och sexuella aktiviteter och det medför dessutom höga kostnader för samhället att korrigera dessa defekter.

Resultatet av forskningen väntas bland annat kunna bidra till att undvika skador vid förlossning och till att ge bättre underlag och rådgivning när det gäller val av förlossningssätt.

Cervixstudien skapar förutsättningar för jämlik vård

Pihla Kuusela undersöker om kort livmodertapp (cervix) är en riskfaktor för prematur förlossning hos gravida kvinnor utan symptom. Det är hos kvinnor utan symptom som de flesta prematura förlossningarna inträffar. Orsakerna är fortfarande oklara, dock kan vissa infektioner ligga bakom om till exempel vattnet går för tidigt. Att barn ibland föds för tidigt är ett stort problem både för barnet, för hela familjen och även för samhället.

Cervixstudien pågår på sju olika orter i Sverige och kommer att ge grunden för ett eventuellt nationellt screeningprogram för att hitta de kvinnor som har ökad risk för prematur förlossning och som potentiellt kan få nytta av behandling för det för att förlänga graviditetstiden. Syftet med ett nationellt screeningprogram är att nå en nationell samordning och att skapa förutsättningar för en jämlik vård. 

Pågående forskning:

  1. Analsfinkterskador vid vaginalförlossning: anal inkontinens och andra störningar i bäckenbottenfunktionen 15-28 år efter födseln - en nationell kohortstudie på kvinnor som fött två barn.
  2. Kartläggning av och riskfaktorer för bäckenbottenstörningar hos kvinnor som aldrig fött barn.
  3. Kartläggning av förekomst av och riskfaktorer för bäckenbottenstörningar hos kvinnor som fött två barn konsekutivt med vaginal eller kejsasnittsförlossning ca 20 år tidigare.
  4. Hur vanligt är det med samtidiga bäckenbottenstörningar, dvs mer än ett symtom (UI, POP, FI) hos kvinnor som fött två barn.
  5. Viktuppgång under graviditet spelar den en avgörande roll för senare bäckenbottendysfunktion?
  6. Cervixstudien

Senast uppdaterad: 2017-12-04 11:10