Forskargrupper

På sjukhuset finns det fem forskargrupper med medarbetare som verkar inom samma eller närliggande forskningsområden. Genom att vara del av en forskargrupp ökar möjligheten till finansiering via större forskningsfinansiärer. Det ger också medarbetare med mindre erfarenhet av forskning möjlighet att utveckla sin forskningskarriär.

Inflammatoriska tarmsjukdomar

HIV

Gynekologi/obstetrik

Blodcancersjukdomar

 

Senast uppdaterad: 2018-12-10 08:22