Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändringar på SÄS pga pandemin covid-19. Läs mer på SÄS sida om covid-19 

Forskning

Forskning är en strategisk fråga för utveckling av vården och för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. På SÄS prioriterar vi patientnära klinisk forskning och vi skapar goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning.

Samverkan

SÄS är ett sjukhus byggt på samarbeten. Sjukhuset är varken för stort eller för litet, vilket ger goda möjligheter till samverkan mellan forskarkollegor inom olika områden och till byggande av forskargrupper. Dessutom är beslutsvägarna korta nog för snabba åtgärder. Närheten till både Högskolan i Borås och Sahlgrenska Universitetssjukhus skapar också en stor potential för samarbete inom olika forskningsområden. Ett exempel på sådant samarbete är Smart Textiles.

Smart textiles

Publikationer i FoU i VGR

Forsknings- och kvalitetsdagar

Att forska är en möjlighet till att lära sig nya saker. Det ger medarbetaren möjlighet till olika karriärvägar och höjer den egna kompetensen.

SÄS forsknings- och kvalitetsdagar ger medarbetare möjlighet att dela med sig av sin forskning och få ett erkännande för sitt arbete genom att inspirera andra. Forskning är roligt. 

Forsknings- och kvalitetsdagar

FoU-enhet

Forskningschef, forskningsledare, forskningsadministratör, verksamheten för kliniska prövningar och bibliotek arbetar aktivt för att stödja forskningsaktiva medarbetare, tillvarata den kunskap som genereras samt med att sprida kunskapen till fler medarbetare.

FoU-enheten arbetar bland annat för att:

  • skapa ett arbetssätt som uppmuntrar och utvecklar forskningskompetensen hos SÄS medarbetare 
  • uppmärksamma forskningsresultat i vården inom SÄS
  • utveckla strukturerade samarbetsformer med universitet och högskolor
  • skapa gemensamma tjänster mellan SÄS, Högskolan i Borås, andra högskolor i regionen samt Göteborgs Universitet
  • sprida information om aktuella stipendier och fonder

FoU-enheten finansierar tio förordnanden för kliniska forskare och femton medarbetare med forsknings- eller doktorandtjänst.

Verksamhet för kliniska prövningar

 

Bibliotek på SÄS

Kontakt

Marie Rusner, forskningschef

Telefon 033-616 24 77

Isabell Johansson, forskningsadministratör

Telefon 033-616 12 59 

Senast uppdaterad: 2020-02-10 13:47