Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya infektionsenheten

Projektet för ny infektionsvård innebär att nuvarande lokaler byggs om och byggs ut. Antalet vårdplatser i enkelrum utökas. Det blir också ökad närhet till expertkunskap inom enheten vårdhygien.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 1 av 5

  En del av utsidan av nya infektionsenheten.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 2 av 5

  Enkelrum på infektionsavdelningen.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 3 av 5

  Trapphuset i den nya byggnaden.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 4 av 5

  Korridor med dörrar till patientrum.

 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 5 av 5

  Konferenslokal.

Projektet innebär att all infektionssjukvård på SÄS får gemensamma lokaler, jämfört med dagens uppdelning av vårdplatser. Det ger goda möjligheter att ta hand om smittsamma patienter på både vårdavdelning och mottagning och ökar flexibiliteten och samverkan mellan enheterna. Antalet vårdplatser i enkelrum utökas, både vanliga rum och isoleringsplatser.

Infektionssjukdomar är en stor och växande utmaning. Några orsaker är en åldrande befolkning i Sverige, globalisering och klimatförändringar som gör att bakterieresistens och smittsamma sjukdomar beräknas öka framöver. Investeringen i ny infektionsvård beräknas motsvara de medicinska behoven för de närmaste 30 åren.

Föregående infektionsavdelning varålderstigen och uppfyllde inte kraven på tillgänglighet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygienisk standard. Antal isoleringsrum var otillräckligt. I relation till befolkningsunderlaget har SÄS haft betydligt färre isoleringsrum än övriga sjukhus inom Västra Götalandsregionen och i Sverige i stort.

Med en ny byggnad kan verksamheten utvecklas för att möta framtidens behov. Genom att samlokalisera den specialiserade infektionssjukvården på SÄS skapas goda förutsättningar för hög effektivitet och patientsäkerhet.

Det sker genom fysiskt samlad och tillgänglig kompetens, standardiserade arbetssätt och hög flexibilitet, där behovet av förflyttningar av patienter minimeras. Vårdnivåerna kan enkelt anpassas utifrån varje individs unika och varierande behov under vårdperioden genom mottagningsvård, dagvård och heldygnsvård i samma byggnad.

Infektionsavdelningen får fyra enheter med patientrum, totalt 28 vårdplatser. De placeras runt en ljus kärna med dagsljus och närhet till natur. Infektionsmottagningen i entréplanet ligger i närheten av besöksparkering.

 • Enkelrum medför att infektionsrisker minskas. Kommunikation mellan personal, patient och anhöriga underlättas. Förutsättningar för god sömn ökar.
 • Standardiseringen av vårdmiljön är väl genomtänkt så vårdtiden är så trivsam som möjligt oavsett kort respektive lång vårdtid, behov av isoleringsvård, öppenvård, tolkberoende och olika kulturella bakgrunder.
 • Administrativa ytor är placerade och utformade för att skapa en god arbetsmiljö och närhet till patienter och närstående.
 • Nya lokaler skapar förutsättningar för att arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Syftet är att öka patientens delaktighet, som i sin tur ökar känslan av trygghet i vården.

 • Tillbyggnaden påbörjades hösten 2017 och var klar 2020.
 • Ombyggnaden av befintliga lokaler beräknas bli klart 2021.
 • Bygginvestering 196 miljoner kr.

Rolf Jungnelius

Verksamhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-02-02 11:15