Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vuxenpsykiatrisk klinik

Vuxenpsykiatriska klinikens uppdrag är att försäkra människor med allvarlig psykisk ohälsa tillgång till god specialiserad psykiatrisk vård. För oss är det vägledande och självklart med omtanke om den som söker vård hos oss. Vi vill att patienter och närstående som kommer i kontakt med oss känner sig nöjda och delaktiga i vården och blir bemötta med respekt och värdighet. För att öka patienters möjlighet att påverka finns företrädare för brukarorganisationer med vid all personalrekrytering och i ledningsarbetet.

Öppenvården är basen i klinikens arbete och där arbetar vi i tvärvetenskapliga team, så att du som patient har tillgång till bedömning av flera yrkesgrupper: läkare, sjuksköterska, skötare, sjukgymnast, psykolog, psykoterapeut, socionom och arbetsterapeut. Kliniken är uppdelad i tre sektioner, som leds av varsin sektionschef.

I Borås finns cirka tio öppenvårdsmottagningar, som är subspecialiserade utifrån diagnosgrupp eller behandlingsform. Det finns också mottagningar i Skene, Lerum och Alingsås. I Lerum finns Vuxenpsykiatrisk mottagning OCD Tvångssyndrom som har ett regionalt uppdrag att utreda och behandla svåra till extremt svåra tvångssyndrom.

Behöver du hjälp när ”din” öppenvårdsmottagning inte har öppet, kan du ringa till vuxenpsykiatriska akutmottagningen, som har öppet dygnet runt, och få råd. Akutmottagningen finns i Borås, liksom våra fyra heldygnsvårdavdelningar.

Hos oss handleder vi läkare under specialistutbildning, AT-läkare och sjuksköterske- eller skötarstuderande, samt psykologer som gör sin PTP-tjänstgöring. De deltar i vården och den dagliga verksamheten. 

När du arbetar på vår klinik innebär det att du, förutom dina arbetsuppgifter, också har ansvar för att utveckla och förbättra arbetet så att det gynnar våra patienter. Inom respektive enhet finns det olika inriktningar och det finns möjlighet att få egna ansvarsområden i samförstånd med ansvarig chef och kollegor. Välkommen att kontakta någon av våra chefer, studenthandledare eller studierektor.

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på barn- och vuxenpsykiatrisk vård på många år. Det består av ett helt nytt hus och en befintlig byggnad  renoveras och byggs om. I samband med byggnationen har nya arbetssätt utvecklats. Målet är att leverera en psykiatrisk vård i toppklass.

Psykiatrins kvarter

Inom vuxenpsykiatriska kliniken vid SÄS är brukarmedverkan en naturlig del av ledningsarbetet. Genom att brukarna får möjlighet att påvisa brister som de upplever i vården skapas en mera effektiv organisation och därigenom en bättre vård.

Kliniken har en särskilt utsedd funktion som brukarsamordnare, vars uppgift bland annat är att förbereda brukarföreträdare att ingå i verksamhetens ledningsarbete och regelbundet hålla kontakt med intresseorganisationerna. 

Brukarrådet träffas med representanter från psykiatriska kliniken cirka 8 gånger per år. Brukare kommer från föreningarna:

RSMH, Balans, Elvan, NA, Attention, Schedo och Svenska service- och signalhundsförbundet. En peer supporter från kliniken deltar också. Det finns även med brukare som inte representerar någon förening.

Några viktiga områden för brukarmedverkan är: 

 • Brukarråd
 • Representation i ledningsgrupp och arbetsgrupper
  Vid ledningsgruppsmöten representeras Brukarrådet av två företrädare
 • Deltagande vid chefsrekryteringar 
  Brukarrådet erbjuds medverka vid anställningar av chefer inom kliniken. 
 • Introduktion av sommarvikarier
  Pratar då bland annat om brukarperspektiv och bemötande.
 • Brukarstyrd inläggning
  Kliniken har vid en avdelning infört detta arbetssätt för vissa patienter, där målet är att förebygga självskador, att patienten i högre grad kan styra över sin situation och att undvika långa inläggningar.
 • Peer Support
  Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning arbetar inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. Kliniken har anställt två peer support. 
 • Brukarrevision      
  Brukarrevisioner är en granskning av verksamheten, där brukarrådet med hjälp av utbildade revisorer gör en kartläggning av synpunkter på den vård som ges, baserad på personliga intervjuer med brukarna. 
Senast uppdaterad: 2021-02-18 07:06