Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdadministrativ service

Vårdadministrativ service (VAS) organiserar, samordnar och utvecklar det vårdadministrativa stödet inom sjukhuset och frigör på så sätt tid för vårdpersonalen. Totalt omfattar vårdadministrativ service ungefär 300 anställda.

Inom området finns olika personalkategorier såsom medicinska sekreterare, vårdadministrativa sekreterare och assistenter. Medicinska sekreterare och assistenter ingår i teamet runt patienten i den patientnära vården och ansvarar för exempelvis journalskrivning, tidsbeställning och mottagande av patient. Vårdadministrativa sekreterare och chefssekreterare arbetar nära chefer och processägare och fungerar som ett stöd bland annat i arbetet med statistik och uppföljning.

Vårdaministrativ service är indelat i nio områden, med ansvar för olika kliniker och annan administration, och leds av verksamhetschef och enhetschefer. Detta är VAS områden:

  • Område 1: akutkliniken
  • Område 2: anestesikliniken samt medicinkliniken
  • Område 3: barn- och ungdomspsykiatriska kliniken samt kirurg- och öronkliniken
  • Område 4: barn- och ungdomskliniken samt kliniken för hud, infektion, vårdhygien och ögonsjukdomar 
  • Område 5: kvinnokliniken samt kodare och skrivgrupp opererande
  • Område 6: klinik för nära vård, ortopedkliniken samt skrivgrupp icke opererande
  • Område 7: incheckning samt neuro- och rehabiliteringskliniken
  • Område 8: vuxenpsykiatriska kliniken

Yrkeshögskolan i Borås utbildar medicinska sekreterare, ett samarbete mellan Södra Älvsborgs sjukhus, Närhälsan Södra Älvsborg och Yrkeshögskolan i Borås. I utbildningen ingår kursen LIA (Lärande i arbete). Studenterna har tre LIA-perioder under en tvåårig utbildningsperiod. Varje år kommer 50-60 studenter, från både utbildningen i Borås, men även från externa utbildningar, för att ha sin LIA-period på SÄS.

Borås yrkeshögskola

För att ta kunna ta emot studenter har vi handledare ute i verksamheterna som handleder studenterna under tiden på SÄS. Studerar du till medicinsk sekreterare och är intresserad av att ha din praktik hos oss - kontakta gärna Kristina Johansson, huvudhandledare.

Helen Håkansson

Verksamhetschef
Senast uppdaterad: 2021-02-18 07:08