Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny lag ska underlätta för sjukskrivna patienter att återgå till arbetslivet

Kvinna vid dator

Sjukskrivna patienter kan behöva individuellt stöd för att kunna gå tillbaka till arbetslivet. Ett sådant stöd erbjuder SÄS rehabkoordinatorer. Från 1 februari gäller en ny lag som gör regionerna skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser.

Rehabkoordinatorns roll är att stötta den sjukskrivna patienten genom att kartlägga förutsättningar och behov inför återgången till arbete, motivera patienten att själv delta aktivt och erbjuda stöd i kontakterna med till exempel arbetsgivare och försäkringskassan, men även att vara ett internt stöd för enheterna.

Målgruppen är patienter som är i arbetsför ålder, som förväntas kunna delta i arbetslivet och som är sjukskrivna av läkare på SÄS, inte av primärvården.

3 000 sjukskrivna patienter på sjukhuset i snitt

SÄS har haft rehabkoordinatorer anställda i projektform sedan 2011.

- Vi har cirka 3 000 sjukskrivna patienter på sjukhuset hela tiden, säger Jessica Hansson, processledare för sjukskrivningsprocessen och arbetsledare för rehabkoordinatorerna. Där rehabkoordinering är en etablerad funktion når vi de flesta patienter som har behov som det ser ut idag, men det finns kliniker och enheter som vi inte är etablerade på.

Den 1 februari träder lagen om rehabkoordinering i kraft och regionerna blir då skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser. För SÄS del innebär det att de nu verksamma rehabkoordinatorerna går ifrån projektorganisationen och anställs under två enheter uppdelat på somatisk och psykiatrisk vård. Det innebär också att man istället för riktade, tillfälliga projektbidrag framöver får ett permanent bidrag.

SÄS först ut med tydlig organisationsbeskrivning

SÄS är först ut bland sjukhusförvaltningarna i VGR med att ha en tydlig organisationsbeskrivning för rehabkoordinatorerna, och Jessica Hansson har nu i uppdrag att utveckla de här funktionen ur ett SÄS-perspektiv. Ansvaret för rehabkoordinatorerna kommer fortsättningsvis delas mellan enheten för kuratorer och psykologer på neuro-rehabiliteringskliniken respektive vuxenpsykiatrisk mottagning Borås på vuxenpsykiatriska kliniken.

Just nu håller två nya rehabkoordinatorer på att rekryteras. När det är klart kommer de vara fyra inom den somatiska vården och fyra inom psykiatrin.

Mer om den nya lagen kan du läsa här.

Senast uppdaterad: 2020-01-31 14:23