Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Omsorgskoordinatorerna sätter patienten i fokus

Omsorgskoordinatorerna Anna Elled och Kerstin Ödvall.

Patienter som söker sig till akuten med besvär som kräver sociala insatser snarare än slutenvård kan från och med den 18 februari få hjälp av SÄS omsorgskoordinatorer. - Det handlar om att ge rätt vård på rätt plats, säger Karin Scharl, verksamhetschef på kliniken för nära vård.

Omsorgskoordinatorer fanns på SÄS i projektform redan 2015-2016. Koordinatorerna var då anställda 50 procent på akutmottagningen och 50 procent som omsorgskoordinatorer. Nu är det dags att dra igång verksamheten igen och den här gången ingår den i den ordinarie verksamheten på kliniken för nära vård.

Omsorgskoordinatorernas uppgift är att se till att Sjuhäradsborna får rätt vård på rätt plats, så att slutenvårdsplatser inte upptas i onödan.

- Om en patient kommer till akuten och inte bedöms behöva bli inlagd av medicinska orsaker utan mer är i behov av sociala insatser så ringer akuten efter oss, berättar omsorgskoordinatorn Carola Werner. Vi har våra kontakter och kan prata med biståndshandläggare inom kommunen om hemtjänst och andra insatser.

Den målgrupp som omsorgskoordinatorerna främst riktar sig mot är invånare som är 65 år eller äldre, multisjuka och så kallade mångbesökare, det vill säga personer som uppsöker akuten ofta.

- Vi finns för de anhöriga också, säger omsorgskoordinatorn Anna Elled. Vi kan erbjuda trygghet och hinna hålla handen en stund. 

Om patienten inte klarar sig själv hemma i väntan på insatser från kommunen finns det öppenvårdsplatser att tillgå, i första hand på palliativvårdsavdelningen.

SÄS omsorgskoordinatorer sorterar under kliniken för nära vård och kommer att jobba dagtid på vardagar med start den 18 februari.

- Vi är ute och nätverkar jättemycket nu, säger Anna och Carola. Vi är runt och pratar och knyter kontakter. Vi kommer även ha nätverksträffar tillsammans med omsorgskoordinatorerna på de andra sjukhusen.

Till en början är det Anna Elled och Carola Werner som utgör omsorgskoordinatorsteamet. Så småningom ska även Kerstin Ödvall ingå.

Senast uppdaterad: 2020-02-13 11:12