Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SÄS startar ny klinik för nära vård

I takt med att befolkningsgraden och levnadslängden ökar behöver vi hitta nya sätt att ta hand om patienter med ett stort vårdbehov. Det har Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) nya klinik för nära vård i uppdrag. Idag tillträder verksamhetschef Karin Scharl och arbetet kan ta fart.

Karin Scharl, verksamhetschef för den nya kliniken.

Nära vård handlar om att se till att den vård som patienten behöver ofta erbjuds där hen befinner sig. Det gynnar både patienten, som slipper långa och ofta påfrestande resor, och sjukvården, som kan skapa bättre vårdflöden med färre inläggningar på sjukhus. Målet är att ge patienten en trygg och säker vård med hög kvalitet.

– För oss på sjukhuset innebär det att bidra till en sömlös vård och hitta nya arbetssätt och vårdformer där vi kan leverera specialistsjukvård utanför sjukhuset väggar och med hjälp av digitala verktyg, säger Karin Scharl.

Ingrid Järpfält Svensson, en av medarbetarna i palliativa teamet, har packat ryggsäcken och är på väg till en av patienterna.

I den nya kliniken samlas andningsresursteamet, närsjuksvårdsteamet, palliativa teamet, palliativvårdsavdelningen och enheten för vårdövergång i samverkan.

– Genom att samla de enheter som har en central roll i den nära vården kan vi bli ännu bättre på det vi gör och både lära av varandra och ut till andra.

Gemensamt för enheterna är att de är mobila och/eller arbetar för en väl sammanhållen vårdkedja. Det ställer höga krav på samverkan med andra vårdgivare.

– Patienterna ska inte behöva bekymra sig över vilken vårdgivare som ansvarar för vilken del – det är det vårt, kommunens och primärvårdens jobb att sköta och tydliggöra. Detta blir särskilt viktigt när det inte längre finns en självklar fysisk uppdelning av vilken vård man får vart.

Här packar några av medarbetarna i närsjukvårdsteamet bilen med specialistsjukvårdsutrustning och beger sig hem till patienten.

Satsningen på att utveckla en klinik för nära vård går i linje med ett av de spår som ingår i omställningen av hälso- och sjukvården som Västra Götalandsregionen bedriver.

– Det här är bara starten av en resa som vi på SÄS och övriga hälso- och sjukvården i Sverige behöver fortsätta för att kunna hjälpa vår växande och åldrande befolkning på bästa sätt, konstaterar Karin Scharl.

Mer information

Senast uppdaterad: 2019-03-04 08:16