Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt namnstandardprojekt

Västra Götalandsregionen genomför ett regionalt namnstandardprojekt och Södra Älvsborgs sjukhus är inget undantag i det arbetet.

Projektet som beräknas pågå över 2019 innebär att namn på kliniker, enheter, avdelningar och mottagningar standardiseras enligt en regional mall.

– Det är inte ovanligt att den här typen av projekt uppfattas som onödigt merarbete. Då ska man komma ihåg att det också är en viktig förberedelse inför införandet av FVM, framtidens vårdinformationsmiljö, där alla våra patientdatasystem ska vara navigerbara från ett enda grundsystem. Där blir namnstandarden en nödvändig förutsättning. Vi på SÄS står väl rustade med rutiner för att nå genomslag med nya namn, säger Henrik Hermansson, administrativ chef, om det pågående projektet.

De flesta förändringarna är mycket små men det förekommer enstaka namn som ändras i sin helhet. Med tanke på att huvuddelen av förändringarna sker till snarlika namn beräknas påverkan i form av begreppsförvirring att bli ringa.

Förändringarna kommer att få genomslag i alla patientdatasystem samt 1177, vilket till exempel innebär att mottagningsnamnet på patientens kallelse kan vara ett annat än det var på den kallelse som senast gick ut. Skyltningen inom sjukhuset kommer att anpassas till den nya namnstandarden och uppdateringar kommer att göras på webbsidor och i informationsmaterial.

– Vårt upplägg för projektet är ett systematiskt arbete där vi koncentrerar oss på några kliniker i taget. Redan nu i början av december kommer de första förändringarna att genomföras, säger Henrik Hermansson avslutningsvis.

Gjorda namnförändringar kommer, förutom att ändras i kliniklistorna på interna och externa webben, även att redovisas med löpande inlägg på SÄS facebook-konto.

Senast uppdaterad: 2019-04-03 10:59