Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ökad patientsäkerhet och kortare vårdtider genom utökat samarbete mellan akuten och vårdavdelningar

I höstas drog sjukhusets satsning för att skapa en trygg och säker inskrivning för patienterna igång. Genom ett utökat samarbete mellan akutmottagningen och vårdavdelningen och införande av ett nytt strukturerat arbetssätt så skrivs rätt patient snabbare och oftare in till rätt vårdavdelning. Det minskar patientens tid på akutmottagningen och den totala vårdtiden samtidigt som patientsäkerheten ökar.

Positiva effekter för avdelningarna

Det strukturerade arbetssättet och den ökade möjligheten att ge den typ av vård man har bäst kompetens till har även gett positiva effekter för avdelningarna.

– Det nya arbetssättet fungerar mycket bättre än tidigare. Nu samarbetar vi mer med akuten och har fått en bättre bild över patientflödet, som vi dagligen följer upp. Det leder till att mycket krångel kan undvikas, säger Sara Meldo som är vårdenhetschef på medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA). Personalen upplever att samarbetet och dialogen med akuten blivit mycket bättre och att de har fått mer tid att förbereda för patienterna som kommer till avdelningen. I och med att rätt patient hamnar på rätt plats från början så ökar vi patientsäkerheten och får en något mindre stressig arbetsmiljö.

Kortare tid på akutmottagningen ökar patientsäkerhet

Hittills är det fyra vårdavdelningar som påbörjat arbetet med det nya arbetssättet. SÄS medicinska akutvårdsavdelning (MAVA) har minskat patienternas tid på akutmottagningen med 45 minuter, den kirurgiska akutvårdsavdelningen (KAVA) med 30 minuter, strokeavdelningen med 60 minuter och onkolog- och hematologavdelningen med 50 minuter.

– Redan en månad efter införandet såg vi att tiderna minskade med 30 minuter. Nu kan vi glädjande nog se ännu bättre resultat, säger utvecklingschef Peter Häyhänen. Snabbheten är viktig eftersom det är vårdavdelningarna, och inte akutmottagningen, som är rustade för att vårda inneliggande patienter och därför ökar patientsäkerheten.

Rätt patient på rätt plats minskar vårdtiden

 Genom att vårdavdelningarna tidigt får notis om kommande patienter kan de styra om i sin planering och koordinera om redan inneliggande patienter så att de kan ta emot de nyinskrivna. På så vis ökar andelen patienter som placeras på den avdelningen med bäst kompetens utifrån vårdbehovet.

Utlokalisering kallas det när patienten placeras på ”fel” vårdplats. Med det nya arbetssättet har utlokaliseringarna minskat från 6-8 procent till 2-3 procent. Det innebär att ungefär en handfull vårdplatser frigörs i form av kortad vårdtid.

Senast uppdaterad: 2019-05-28 14:48