Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mer tid till patientarbete när SÄS satsar på arbetslösa unga

Win-win – så kan lungsektionens initiativ till att anställa arbetslösa unga beskrivas. Verksamheten var först ut på SÄS med satsningen som både ger vårdpersonalen mer tid till patientarbete och behövande arbetslivserfarenhet. Nu sprids arbetssättet på sjukhuset.

Ett initiativ för rätt använd kompetens

– En dag när jag kom in i personalrummet och såg vårdpersonalen stå och tömma disken och koka kaffe tänkte jag att det måste finnas något jag kan göra för att avlasta dem, berättar lungmottagningens vårdenhetschef Ingrid Frisell, som är initiativtagare till satsningen. 

Genom sjukhuset HR-enhet fick hon kontakt med det regionala ViA-programmet, som arbetar för att ge unga arbetslösa ett års anställning inom regional verksamhet. Vid det här laget hade även lungavdelningens vårdenhetschef, Lence Nikolova, hoppat på tåget och i oktober förra året började SÄS två första ViA-deltagare på enheterna.

– Det går verkligen i linje med sjukhusets satsning på rätt använd kompetens, säger Lence Nikolova. Deltagarna hjälper till med olika praktiska uppgifter som vardagen i vården innebär och på så sätt kan vårdpersonalen fokusera på det patientarbete som de har utbildning för.

Värdefull erfarenhet, nu och för framtiden

Zozan Ibrahim kom till Sverige från Syrien för tre år sedan. Idag är hon 28 år gammal och har fått sin första anställning i landet på lungmottagningen. 

– Nu känns det som att jag är en del av Sverige, säger hon. Jag har svenska vänner och pratar svenska språket. Jag trivs jättebra.

På lungavdelningen fick 22-åriga Naheel Yasski jobb. Även hon kom från Syrien för tre år sedan.

– Det känns jättebra att hjälpa personalen och patienterna, säger hon. Ibland blir det fel med svenskan, men jag lär mig mer hela tiden.

Syftet är att deltagarna ska få arbetslivserfarenhet, men programmet har visat sig ge så mycket mer, berättar Linda Harju, som är en av de regionala samordnarna för ViA.

– Vi har bland annat märkt att många lockas till att plugga vidare inom yrken i offentlig verksamhet vilket förstås är väldigt positivt för regionen, säger hon. Deltagarna får också sina första referenser och en ökad motivation att komma in i arbetslivet. Det underlättar för dem att få ett jobb i framtiden.

Mer tid till patientarbete

Tjejerna hjälper bland annat till med att ta hand om köket, städa, fylla på material och utföra enklare administrativa uppgifter – något som verkligen visat sig göra skillnad för vårdpersonalen.

– Många små arbetsuppgifter som man tidigare ”bara gjorde”, får man nu hjälp med av Zozan, berättar Anna Sundström, som är en av handledarna på lungmottagningen. Det gör att jag får tid över till mina andra arbetsuppgifter. Det är jag jättetacksam för.

På lungavdelningen är det Christina Lindgren och Jeanette Axelsson som är handledare. Även de är väldigt positiva till initiativet.

– Naheel avlastar och är till stor hjälp, säger Christina Lindgren. Tack vare henne kan vi ägna mer tid åt patienterna. Det märks direkt skillnad när hon inte är här. Då saknar vi henne.

– Även patienterna uppskattar henne, fyller Jeanette Axelsson i. De kan få lite extra hjälp med sådant som vi annars har svårt att hinna med.

Stort intresse på SÄS

Intresset för ViA-programmet har snabbt blivit stort i Borås. Snart finns 20 deltagare på SÄS, 14 inom sjukhusets verksamhet och sex inom Regionservice.

– Det är otroligt roligt att se att det fallit så väl ut, säger Linda Harju. Både medarbetare och deltagare är väldigt nöjda. Många chefer frågar redan nu om det finns möjlighet att förlänga deltagarnas tid på enheten eller få en annan efter anställningsårets slut.

Fakta

Program ViA står för Västra Götalandsregionens Introduktion i Arbetslivet. Det genomförs av Folkhögskoleförvaltningen tillsammans med Koncernstab regional utveckling och HR.

Deltagarna som antas till programmet är unga vuxna. De är boende i Västra Götaland och inskrivna på Arbetsförmedlingen.

I programmet får de ett års anställning inom någon av Västra Götalandsregionens verksamheter. De kombinerar arbete med studier. Deltagarna får lön och betald semester som finansieras med centrala medel.

Arbetsuppgifterna kommer enhetschefen och samordnare från programmet överens om, efter avstämning med facket.

Handledarutbildning anordnas regelbundet inom regionen så att utsedd handledare kan ta ansvar för deltagaren som arbetar på enheten.

Läs mer om program ViA

Senast uppdaterad: 2019-02-01 12:51