Utvecklingsarbeten till nytta för patienterna fick pris vid SÄS forsknings- och kvalitetsdagar

Glada vinnare: Ewa Carlsson Lalloo, Elin Andersson, Michael  Stofkoper, Annelie Tobiasson, Helen Wiland och Erik Odhagen.

Snabbare diagnos av svår sepsis, minskad risk för blödning när tonsiller (halsmandlar) tas bort och färre urinvägsinfektioner som uppkommer under vårdtiden – det var några av de områden som fick ett extra erkännande vid årets forsknings- och kvalitetsdagar.

Vid avslutningen 27 oktober utsågs ett antal pristagare som utvecklat arbetssätt och vårdinnehåll som gagnar patienter på många olika sätt. Sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath som delade ut utmärkelserna konstaterade av juryn haft ett svårt jobb att välja bland alla goda bidrag!

Årets pristagare 2017

Kvalitetspriset

Infektionsscreening och sepsislarm på akutkliniken
Michael Stofkoper, klinik för hud/STD, infektion, vårdhygien och ögon

Forskningspriset

Kvalitetsregister kan förbättra vården! Minskad blödning efter tonsillektomi
Erik Odhagen, kirurg- och öronklinik

Patientsäkerhetspriset

För en tydlig minskning av antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner på sjukhuset
Kirurgavdelning 4 och urologmottagningens VUVI-team (VUVI=vårdrelaterade urinvägsinfektioner), kirurg- och öronklinik

Bästa poster

Ett prioriterat arbete - i receptionen på ortopedteknik
Agneta Svensson, neuro- och rehabiliteringsklinik

Bästa framförande

Hiv-positiva kvinnors sexualitet och barnafödande
Ewa Carlsson Lalloo, klinik för hud/STD, infektion, vårdhygien och ögon

Mer information

Vill du veta mer om pristagarna och deras arbeten? I vårt pressmeddelande presenteras alla vinnare med mer fakta och länkar till deras föreläsningar som kan ses via webbsändningar även efter forsknings- och kvalitetsdagarna.

Pressmeddelande  om årets alla pristagare

Allt om SÄS forsknings- och kvalitetsdagar


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46