Stora byggarbeten på sjukhusområdet – så berörs patienter och besökare

Nu är förberedelserna igång inför byggstart av tre byggprojekt vid SÄS Borås. Det innebär att en del av sjukhusområdet kommer att vara en stor byggarbetsplats de närmaste åren. För patienter och besökare innebär det bland annat att vissa vägar och ingångar ändras tillfälligt. De nya lokalerna skapar förutsättningar för att utveckla vården i en modern miljö.

Det är de stora investeringarna inom psykiatri, infektionsvård och laboratoriemedicin på SÄS som nu blir verklighet. Arbetsfordon har börjat rulla in på sjukhusområdet och tillfälliga skyltar har placerats ut som ska hjälpa till att hitta rätt.

Följ bygg- och störningsnyheter 

På webbplatsen om framtidens sjukvård, där de tre byggprojekten presenteras närmare, finns information också om större byggstörningar som påverkar de som ska till sjukhuset som patienter eller besökare. 

Bygg- och störningsinformation

Det här händer under hösten

• Buskar och träd fälls för att ge plats åt tillfälliga parkeringsplatser, byggbodar och tillfartsvägar för byggtrafik. Även vissa tillfälliga vägar för personal och patienter.

• Markområdet kring barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) och infektionsenheten inhägnas. BUP-byggnaden rivs, därefter påbörjas bergsprängning inför byggstart av en ny psykiatrisk vårdbyggnad och utbyggnad av infektionsenheten intill.

• Den sluttande gången mellan ingång 3 (intill akuten) och F-hissarna stängs av i slutet av augusti. Röntgenavdelningen kan fortfarande nås från ingång 3.

• Byggstart för om- och nybyggnader stegvis under hösten.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46