SÄS utökar satsningen på nära vård

Från vänster: Sara Rosenberg (sjuksköterska), Cecilia Johansson (sjuksköterska), Terése Johansson (sjuksköterska), Carla Nordgren (läkare), Martin Tirler (läkare), Cecilia Hallenbert (sjuksköterska).

Från tre till sex medarbetare – i augusti fördubblades närsjukvårdsteamet. Det är en del i SÄS svar på att möta framtidens utmaningar där nära vård är en viktig komponent.

2015 startade SÄS närsjukvårdsteam. De arbetar med att ge nära vård till multisjuka äldre – i dubbel bemärkelse. Dels genom att möjliggöra utökad medicinsk vård i patienternas hem, dels genom att lära känna individen och ta särskild hänsyn till önskemål, förutsättningar och symptom. Två år av lyckosamt arbete har nu resulterat i att verksamheten fördubblats.

– Det känns jättekul att vi har blivit fler, säger Cecilia Hallenbert, som är den sjuksköterska som har varit med sedan teamets start. Det betyder att det är fler som ser det vi ser – att vårt arbete är ett nytänkande och välfungerande sätt att ta hand om en annars resurskrävande och utsatt patientgrupp.

SÄS svar på framtidens vårdutmaningar 

I takt med att befolkningsmängden och levnadsålder ökar skapas ett större vård- och omsorgsbehov i samhället. För att möta utvecklingen krävs en omställning av vården, något som det fattats ett enhetligt politiskt beslut om på regional nivå. 

Förutom att koncentrera viss sjukhusvård, fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och öka användandet av digitala vårdtjänster är en del i omställningen att utveckla och stärka den nära vården.

– Vi behöver utveckla nya sätt att möta våra patienter och närsjukvårdsteamen är ett utmärkt exempel på det, säger SÄS sjukhusdirektör, Ann-Marie Schaffrath. Genom att patienten slipper att åka till sjukhuset och vi istället erbjuder vård i hemmet får vi positiva effekter både för patienten och oss.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46