Lysande cafépuckar underlättar för nyblivna föräldrar och medarbetare på BB

Ibland kan enkla lösningar och verktyg som underlättar vardagen på sjukhuset finnas i andra verksamheter och inte nödvändigtvis i vården. På BB såg man en möjlighet att använda sig av cafébranschens lysande puckar vid barnläkarundersökningar. Ett nytänkande sätt som skapar många positiva effekter för både nyblivna föräldrar och medarbetare.

– Vi har tidigare haft bekymmer med att tiden i väntrummet till barnläkaren ibland blivit väldigt lång för föräldrarna och barnet, berättar Ida Fornell, en av barnmorskorna på avdelningen. Undersökningen tar olika lång tid varje gång och vi kan därför inte planera exakt när det är familjernas tur.

Samtidigt som barnläkarundersökningarna pågår kan också familjerna befinna sig på andra platser. Vissa går ner för att äta frukosten som serveras på ett annat plan, andra träffar anhöriga utanför avdelningens entré. Det har gjort att medarbetarna fått lägga tid på att leta upp familjerna.

– Med hjälp av puckarna förenklar vi vårt kösystem. Det har resulterat i många positiva effekter för både patienterna och för oss medarbetare, säger Ida Fornell.

Ökat lugn och kortare väntetider

Varje morgon delar medarbetarna ut en puck till de familjer som är så pass välmående att de klarar av att röra sig runt om på BB och de närliggande området. Medarbetarna informerar om att de ska ta med sig pucken dit de går, ger dem en ungefärlig tid för barnläkarundersökningen och förklarar att det är dags att gå till väntrummet när pucken börjar blinka och vibrera.

– När det börjar närma sig familjernas tur utlöser vi manuellt larmet på familjens puck, säger Ida Fornell. På så vis besparar vi dem väntetid som kan vara särskilt ansträngande för nyförlösta mammor. Dessutom kan familjerna i lugn och ro göra sig i ordning på morgonen, äta frukost eller träffa anhöriga.

Förenklar barnundersökningarna

Medarbetarna har också märkt att barnläkarundersökningarna flyter på bättre eftersom familjerna är lugnare då de inte längre upplever samma stress på morgontimmarna.

Eftersom medarbetarna inte längre behöver lägga tid på att leta efter familjerna, utan kan utlösa larmet på deras puck från en station precis utanför rummet, kan de också medverka vid undersökningen.

– Det gör att vi kan assistera barnläkaren, säger Ida Fornell. Vi får också samma information som familjerna och behöver inte kontakta läkaren i efterhand. Det blir helt enkelt smidigare för oss alla. 


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46