Följ vår nya Facebooksida – för din hälsa och bli inspirerad

I dagarna har en ny Facebooksida ”För din hälsa” lanserats. Sidan riktar sig till alla intresserade, till dig som läser detta förstås, dina nära och kära, dina vänner och bekanta.

Syftet med sidan är att inspirera alla som följer att göra någon förändringar som leder till en bättre hälsa och bättre välmående. Inläggen kommer handla om de senaste forskningsrönen kring vår levnadsvanor, motion, träning, utmaningar, hälsosamma recept, tobak, alkohol, personliga berättelser och mycket annat.

SÄS arbetar förebyggande genom att upplysa patienter och befolkningen

Mer än hälften av befolkningen har minst en ohälsosam levnadsvana. På SÄS behandlas bland annat patienter med sjukdomar som delvis har orsakats av ohälsosamma levnadsvanor, exempelvis hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer.

- För att SÄS ska klara att tillgodose framtida vårdbehov är det en absolut nödvändighet att lägga fokus på att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande, menar Anna Cavrak, hälsokoordinator på SÄS. Och i det ligger att upplysa patienter och befolkningen på olika sätt.  Om vi i vården arbetar aktivt med rätt insatser hoppas vi att vi kan bespara patienten onödigt lidande och får i stället en chans till en god hälsa.

Att ge korrekt informationen via en social kanal som också medger dialog, är en del i det upplysande arbetet.

- Facebooksidan är tänkt som en kanal att sprida angelägen information till allmänheten, menar Anna Cavrak, hälsokoordinator på SÄS. Vi vill förmedla hur man kan påverka sina vanor och kanske kan vi också avliva några myter. Förhoppningsvis kan sidan nå ut till väldigt många.

En redaktion bidrar med innehåll

Det är kommunikationsenheten som sköter den nya Facebooksidan men det är flera som bidrar med innehåll. I redaktionen ingår bibliotekarie, fysioterapeuter, forskningsledare, informatörer och hälsokoordinator med flera på SÄS. Har du önskemål om vad vi ska ta upp på Facebooksidan kontakta oss direkt på Facebook eller via kommunikationsenheten, e-post adress info.sas@vgregion.se.

Ett tips på vägen

Genom att bara göra en liten förändring i vardagen kan du må bättre. Det kan handla om att gå en kort rask promenad varje dag om du vanligtvis inte promenerar. Eller förlänga din promenad till och från jobbet med 10 minuter. Varför inte prova och utvärdera? Eller ta med en kompis på promenaden och prata med varandra om livet. Känn dig nöjd efter att ha utfört något som du inte har gjort tidigare. Alla kan göra hälsovinster. Sätt inte dina mål för högt, försök inte ändra på många saker på en gång. Ändra i det lilla först.

Följ oss på Facebooksidan SÄS – för din hälsa och bjud gärna in dina vänner att följa oss. Det gillar vi.

http://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgrhalsa (För att du ska kunna se våra inlägg behöver du ha ett Facebookkonto)


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46