Bildterapi hjälper vid depression visar doktorsavhandling från SÄS

Bildterapi som behandlingsmetod har kommit lite i skymundan på senare år, men kan fungera väl så bra mot depression som traditionell behandling med läkemedel och samtalsterapi. Det visar forskaren Christina Blomdahl, arbetsterapeut på SÄS, i sin doktorsavhandling.

Bildterapi har funnits länge, men tillgängligheten har minskat under det senaste årtiondet. Eftersom detta är en mindre form av terapi har det gjorts få vetenskapliga studier på hur verksam den är, och därför ingår den inte i de riktlinjer som styr vårdutbudet för depression.

- Min doktorsavhandling visar dock att denna behandlingsmetod fungerar väl för personer med medelsvår eller svår depression, säger Christina Blomdahl. En del av forskningen består av att jag utvecklat ett tioveckorsprogram i bildterapi.

Bildterapi ett sätt att bryta negativa mönster

Vanligtvis består ett behandlingstillfälle med bildterapi av bildskapande, ofta med ett visst tema som utgångspunkt, därefter samtal utifrån bilden. Många patienter som intervjuats uttrycker det som att inre bilder, tankar och känslor blir tydligare när de kommer på papper.

- En person som har en långvarig depression fastnar lätt i negativa tankar och passivitet, säger Christina Blomdahl. Då kan bildterapi vara ett sätt att bryta mönstret. För många blir det ett omedelbart sätt att komma in på det som är svårt att prata om, en väg in till det jobbiga.

Avhandlingen visar att personerna som behandlades med bildterapin förbättrades mer i sin depression än de personer som fick den vanligaste behandlingen med mediciner, samtalsterapi och sjukgymnastik. Självkänslan stärktes även om det inte gick att fastslå orsaken. Patienterna som behandlades med bildterapi gick också i större utsträckning tillbaka till arbetslivet.

- Jag hoppas att bildterapi nu kan få en stärkt ställning och därmed ingå som ett av flera behandlingsalternativ vid långvarig svår eller medelsvår depression. Det allra viktigaste är förstås att bidra till att livet ska bli bättre för patienter med depression.

Hela avhandlingen (på engelska)
Titel: Painting from Within – Developing and Evaluating a Manual-based Art therapy for Patients with Depression

 

 


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46