Besöksparkering på SÄS Borås ändras från 1 juli

1 juli sker en förändring av var besökare till SÄS i Borås får parkera i det stora parkeringshuset vid huvudentrén och Björkängsgaraget.

Vad innebär förändringen?
Från och med 1 juli kan du som besöker sjukhuset stå på alla plan i det stora parkeringshuset vid huvudentrén. Avgift kommer tas ut under hela dygnet.

I Björkängsgaraget kommer besökare att kunna parkera på vissa parkeringsplatser på plan 5, se särskild skyltning på plats. Dessa ändras redan 21 juni. 

Övriga parkeringsplatser för besökare påverkas inte.

 Var ska jag som besökare parkera från och med 1 juli?
På kartan finns information om var du kan parkera som besökare.

Karta över besöksparkeringar SÄS Borås


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19