Tolv studiebesök på SÄS i samband med Lean Healthcare Forum den 16 mars

Den 16 mars tar SÄS emot cirka 75 gäster som deltar på konferensen Lean Forum Healthcare. SÄS håller i tolv av studiebesöken och är samtidigt medarrangör i forumet som hålls den 16-17 mars i Borås. Eftersom SÄS har många arbetssätt som man ser inom leanverksamheter fick sjukhuset frågan att samverka med Lean Forum. Särskilt intresserad var man av SÄS arbetssätt med ledningssystemet enligt X-matrisen. Daglig styrning, styrtavlor och system för dagligt förbättringsarbete var ytterligare komponenter där man tyckte sjukhuset hade kommit långt inom.

Temat för konferensen är ”Uthållighet bortom färdiga lösningar” där föreläsningar varvas med praktiska erfarenhetsutbyten. Gästerna kommer via studiebesök att få ta del av SÄS ledningssystem, vårdprocessernas utveckling, högintensivt förbättringsarbete, patientsäkerhetsverktyget Gröna korset och hur patienterna är delaktiga både i vården och i det förbättringsarbete som sker ute i verksamheterna.

- Det är jätteroligt att så många vill komma till SÄS och ta del av våra erfarenheter genom de studiebesök som vi anordnar, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör. Jag hoppas förstås att besökarna blir inspirerade av våra goda exempel på både ledningens och medarbetarnas utvecklingsarbete. Vi ser fram emot att träffa alla och utbyta erfarenheter. Att lära av varandra är en viktig källa till utveckling.

Thomas Wallén, sjukhusdirektör på SÄS står också för en föreläsning, som handlar om x-matrisen och arbetet med ledningssystem på SÄS, under konferensens andra dag. Peter Häyhänen, utvecklingschef föreläser om högintensivt förbättringsarbete.

Medarbetare från olika kliniker håller i tolv studiebesök

De som ska vägleda gästerna är inte helt ovana. Presentationerna är vässade, efter att medarbetarna i samband med förra årets forsknings- och kvalitetsdagar, visade upp sina verksamheter och förbättringsarbete. Skillnaden, denna gång, är att många besökare inte kommer från vården.

Medicinkliniken är en av klinikerna som håller i studiebesök. Diabetesmottagningen och diabetesprocessen har utvecklat riktlinjer kring diagnosen, utökat användningen av modern teknik och gjort patienten mer delaktig i vården. Man arbetar bland annat mycket aktivt med att få ner patienternas blodsockernivåer då höga värden kan innebära komplikationer. Ett av målen i processens arbete var att fler än 20 % av patienterna skulle ha ett blodsockervärde på mindre än 52mmmol/mol. Nu har 27 % av patienterna det värdet. Diabetesmottagningen handhar närmare 2000 patienter.

Personalen på diabetesmottagningen kommer bland annat att berätta om hur ett patientbesök på mottagningen går till och vad patienten tycker om besöket.

- Vi kommer också att visa kopplingen mellan vårt arbetssätt med delaktig patient och diabetesprocess och visa våra resultat, säger Camilla Ohlsson, diabetessjuksköterska. En av våra främsta lärdomar är att om patienten bokar sitt eget besök, ökar patientens känsla av delaktighet. Att det inte alltid behöver vara stora visioner som ska eftersträvas, utan att det kan vara de små förändringarna som betyder mycket för patienten.

På den externa webbplatsen finns länkar till de presentationer som hålls i samband med konferensen.

Studiebesök

Följande studiebesök hålls den 16 mars.

Så kopplas strategin ihop med medarbetarnas förbättringsarbete (sjukhusledningen och anestesikliniken)

Processer – teori och ledningssystem (sjukhusledningen)

Hjärtsjukvård i toppklass (medicinkliniken)

Gå och förstå-sjukhusledningen möter medarbetare (kvinnokliniken)

Högintensivt förbättringsarbete skapar engagemang (ortoped- och vuxenpsykiatrisk klinik)

Gröna korset-förbättrad patientsäkerhet (kirurgkliniken)

Delaktiga patienter genom visualiserade vård- och behandlingsplaner (barn- och ungdomskliniken)

Ett levande förbättringsarbete ger effektivare vård för patienten (neuro- och rehabiliteringskliniken)

Metod för att förutsäga vårdplatsbehovet (akutmottagningen)

Styrning och ledning-tillgång till röntgen (Bild- och funktionsmedicin)

Delaktig patient på diabetesmottagning-visualisering och resultat i toppklass (medicinkliniken)

Daglig styrning på akutmottagning (akutkliniken)

Postrar

I samband med studiebesöken är det en posterutställning, med postrar som också var med på forsknings- och kvalitetsdagarna, i Spishörnan vid personalrestaurangen.

Patientsäkerhet med styrtavla på akutmottagningen (studiebesök)

Teamarbete på riktigt – smärtrehabteamet har fått nöjdare patienter

Diabetesmottagningens nya arbetssätt ökar patientens delaktighet vid besöket (studiebesök)

Bildtavlor med information för alla patienters delaktighet (studiebesök)

Teamarbete leder till bättre förberedda patienter och snabbare operationsstart

Akut omhändertagande av patienter på gynekologiska mottagningen

Vård i rätt tid på akutmottagningen

5 steg mot världsklass (studiebesök)

Bättre samarbete och delaktighet vid tavlan (studiebesök)

Gröna korset 

Text Kerstin Holm, informationsenheten


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47