Stolthet och glädje på den årliga premieringsfesten

Färdiga läkare och glada handledare var i fokus vid SÄS årliga premieringsfest 4 februari. De läkare som under 2015 blivit klara med sin AT-tjänstgöring eller specialistutbildning uppvaktades, liksom två personer som utsetts till årets handledare. Kvällens spex gick i läkarrockens tecken - alla uppvaktade läkare fick genomgå en sista "examination" med uppdrag att lösa kniviga patientfall.

Under förra året blev 26 personer på SÄS godkända som legitimerade läkare efter fullgjord AT-tjänstgöring. Ett 20-tal läkare blev klara med sin ST-tjänstgöring till specialister inom visst medicinskt område efter minst fem års utbildning. För att uppmärksamma detta och önska alla lycka till på deras fortsatta yrkesbana bjuder sjukhuset in till premieringsfest med tal, diplom, blommor, mat och underhållning, som läkarna själva står för.

En kväll med läkaryrket i fokus på allvar och skoj

Den här gången fick de i uppdrag av festkommittén (andra ST- och AT-läkare) att ställa diagnos och försöka enas om behandling för påhittade patienter med allsköns svårdefinierade krämpor. Det blev mycket igenkänning från vardagliga situationer på sjukhuset.

– Det här är en speciell kväll och ni ska vara stolta över vad ni åstadkommit hittills, sade biträdande sjukhusdirektör Suzanne Guregård vid sitt välkomsttal. Nu har ni många år framför er inom läkaryrket. Det är ett komplext arbete som ger många möjligheter – ta dem!

Årets AT- och ST-handledare 2015: Melania Valcu, överläkare vuxenpsykiatrin och Lars Arenlind, överläkare hud/STD-mottagningen

För både AT- och ST-läkarna är deras handledare viktiga personer under utbildningen, och därför utses också årets AT- och årets ST-handledare. Nomineringarna kommer från läkarna under utbildning, därefter väljer utvecklingsgrupperna för AT respektive ST en vinnare för vardera utmärkelsen.

Motiveringen till Melanias AT-utmärkelse: "Med entusiasm inför varje nytt patientfall, engagemang och tillgänglighet, ger Melania Vâlcu utvecklande handledning på psykiatriska akutmottagningen. Hon lyssnar noggrant på AT-läkarens patientbeskrivning och tankar kring handläggning, med relevanta motfrågor och tips. Hon sitter med vid samtal och ger värdefull återkoppling, och bidrar sammantaget starkt till ett stimulerande arbete inom psykiatrin på SÄS för oss AT-läkare."

Motiveringen till Lars ST-utmärkelse: "Inspirerande, provocerande, en starka krydda som ger smak i vardagen. Med breda kunskaper, alltid uppdaterad, överför han all sin erfarenhet till ST, AT och alla andra kollegor med stor entusiasm. Bra pedagogisk med stort hjärta."


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47