Välkommen till SÄS nya patienttillvända webbplats!

En glimt av den nya externa webbplatsens startsida.

Patienten i fokus – det har varit ledorden när SÄS har skapat sin nya externa webbplats. Syftet med arbetet har varit att patienterna enklare ska hitta det innehåll de söker.

– Vi har arbetet för att skapa en webbplats som motsvarar patienternas och de andra målgruppernas behov, säger SÄS kommunikationschef, Maria Bohlin. Det har krävt att vi förändrat webbplatsens struktur och kompletterat och förenklat innehållet på sidorna.

Mobilen först

Eftersom 2 av 3 besöker SÄS webbplats via mobiltelefonen har ett av målen varit att skapa en mobilvänlig webbplats. Det har inneburit vissa tekniska anpassningar så att innehållet faller under vartannat och inte bara förminskas till skärmens storlek. En annan del i arbetet har varit att skapa stora klickytor och telefonnummer som går att ringa bara genom att man klickar på dem.

Ökad upplevd servicenivå

Ett annat mål har varit att öka besökarens upplevda servicenivå. För att lyckas med det krävs att webbplatsen innehåller den information och de tjänster och funktioner som besökarna förväntar sig. För att kunna utveckla detta tillfrågades patienterna i saken. 

– Vi samlade in önskemål från våra patienter, berättar Maria Bohlin. Det var allt från högt till lågt. Till exempel vill man veta vart man kan få tag på sina borttappade saker, vilka enheter som använder e-tjänster och hur man kan få förlängt sitt läkarintyg. Vi har nästintill tagit tillvara på alla dessa önskemål. Det hoppas jag ska ge resultat.

Lättare att hitta innehåll

Förbättringsarbetet har också inneburit att förenkla för patienterna att hitta det innehåll de söker. En logisk struktur har byggts och tydligare kategorisering av innehållet har gjorts för att man snabbare ska hitta rätt.

På liknande sätt har även innehållet anpassats till andra målgrupper som besöker SÄS webbplats. Till exempel har arbetssökande, press, närstående och andra vårdgivare fått målgruppsanpassade ingångar där information som berör deras intressen har samlats. 

Startsidan 

Klicka här för att komma till startsidan på den nya externa webbplatsen.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47