SÄS går mot strömmen med ett minskat antal anmälningar till patientnämnden

Nu är patientnämndens årsrapport för 2015 publicerad. Resultatet för sjukhusen i Västra Götalandsregionen går i linje med den nationella trenden med ett ökat antal anmälningar. Trots det har SÄS, som det enda av regionens större sjukhus, fått färre antal anmälningar – för andra året i rad.

– Jag är mycket stolt över medarbetarna på SÄS. Resultatet bekräftar att vi utifrån patientens perspektiv har förbättrat oss inom en rad olika områden även mellan 2014 och 2015, det är mycket glädjande, säger chefläkare Jerker Isacson om resultatet.

Viktigt med regelbunden återkoppling

Till patientnämnden vänder sig patienter som är missnöjda eller upplever att vården inte fungerar så bra som den borde. Nämnden fungerar som en länk mellan vården och patienten och hjälper dem att komma vidare eller få återkoppling i ärendet.

Av de 379 ärenden om SÄS som kommit till patientnämnden under förra året var det bara 87 som skickades till sjukhuset för svar eller åtgärd. Övriga har patientnämnden på egen hand kunnat åtgärda och hjälpa patienten med genom dialog. 

Under de senaste åren har SÄS arbetat för att regelbundet återkoppla och utveckla samarbetet med patientnämnden för att se vilka klagomål och frågor som inkommit. På så vis kan verksamheterna ta lärdom även av de ärenden som inte når sjukhuset. Jerker Isacson ser ett tydligt samband mellan den regelbundna uppföljningen och resultatet.

– Vi kan se många och goda exempel på hur olika verksamheter på sjukhuset har börjat följa upp inkomna ärenden till patientnämnden, inte minst ortopeden. De har inkluderat patienternas åsikter i förbättringsarbetet och konsekvensen har blivit att antalet ärenden har minskat.

En resurs för ökad patientsäkerhet

Anmälningarna till patientnämnden kategoriseras utifrån nio olika områden, bland annat vård och behandling, omvårdnad, kommunikation, organisation och tillgänglighet, sekretess och vårdansvar.

Resultatet visar att SÄS har störst antal anmälningar vad gäller resultatet av vård och behandling följt av bristfällig kommunikation. Jerker Isacson menar att det är viktigt att inte nöja sig med att antalet anmälningar har minskat utan fortsätta ta tillvara på och arbeta vidare med de förbättringsområden som finns. De inkomna ärendena till patientnämnden kan ses som ett verktyg i det.

– Jag tycker att det är otroligt viktigt att verksamheterna ser resultatet som en resurs och inte ett nederlag. Genom att inkludera patientens synpunkter i förbättringsarbetet kan vi stärka patientsäkerhetskulturen på SÄS ännu mer, säger han.

Delaktiga patienter en nyckel

Årsrapporten visar att det finns ett samband mellan anmälningarna för vård och behandling och kommunikation, då de ofta sker i kombination. Att vård och behandling inte motsvarar patientens förväntningar hänger ofta samman med att man upplever en brist av information. 

– Det är viktigt att patienten känner att han eller hon är välinformerad, medveten och aktiv i sitt vårdärende, säger Jerker Isacson. På så vis är det också större sannolikhet att vård och behandling motsvarar patientens förväntningar. På en sjukhusövergripande nivå är detta ett av områdena vi prioriterar genom att ha ”att öka patientens delaktighet” som ett av våra fokusområden.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19