Långväga gäster tar del av SÄS utvecklingsarbete i internationell konferens

2016-04-08 Södra Älvsborgs Sjukhus välkomnar gäster från hela världen när sjukhuset står för värdskapet under första dagen på konferensen, International forum on Quality and Safety in Healthcare. Den 12 april anordnas nio studiebesök och tre föreläsningar. De gäster som väljer att besöka SÄS kommer att få ta del av sjukhusets ledningssystem och utvecklingsarbete sett utifrån flera perspektiv. Men framförallt får gästerna kliva in i verksamheten, på avdelningar och mottagningar, och höra olika experter berätta om på vilket sätt förbättringsarbete bedrivs på sjukhuset.

SÄS delaktighet i konferensen

SÄS har ett intressant arbetssätt kring ledningssystem och strategier för sjukhuset. Man har kommit långt med ”X-matrisen”, verksamhetsplanen, som innehåller mål och mätetal samt fokusområden för förbättringsarbeten.  Att bryta ner sjukhusets övergripande mål till konkreta och genomförbara mål på enhetsnivå har visats sig vara lyckosamt.

Den medicinska kvaliteten på sjukvården som bedrivs på SÄS är god och patientsäkerheten hög. En metod som minskar vårdskador, ”Gröna korset”, har rönt stor uppmärksamhet internationellt genom att den fick priset ”Innovation of the year”, 2015.  Sjukhuset har exempelvis de senaste åren påtagligt minskat andelen utvecklade trycksår och andelen vårdrelaterade infektioner. Likaså har stroke- och diabetesvården, genom att ett processinriktat arbetssätt används, gett goda resultat.

- Jag känner mig hedrad över att få vara en av värdarna för konferensen och ta emot gäster från hela världen, säger Thomas Wallén. Att man internationellt vill ta till sig vårt arbetssätt känns förstås också väldigt bra. Det har visat sig att SÄS är på rätt väg när det gäller att hitta effektiva strategier kring ledning och styrning samt förbättringsarbete. Den 12 april vill vi visa upp hur vi bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete på våra kliniker genom de studiebesök vi erbjuder. Vi ser även fram emot flera givande erfarenhetsutbyten och trevliga möten som är väl så viktigt.

Föreläsningar och studiebesök på SÄS

I programmet på SÄS är det tre föreläsningar och nio studiebesök under tisdagen den 12 april. På morgonen öppningstalar Thomas Wallén, sjukhusdirektör och berättar mer om sjukhusets ledningssystem och verksamhetsplan enligt X-matrisen. Peter Häyhänen, utvecklingschef, fördjupar sig kring verksamhetsutveckling och Anders Lundqvist, processledare och specialistläkare, berättar om arbetet med att minska antibiotikaförskrivningen.

Därefter är det studiebesök som står på schemat.  Besökarna kan välja på tre spår med olika inriktningar och innehåll.

Ett spår innehåller ”Gå och förståmöten-bättre ledarskap genom mer tid i vården”, ”Medarbetarnas förbättringsarbete genomsyrar x-matrisen för SÄS” och” Goda medicinska resultat med SÄS processmodell”.

Ett annat spår innehåller ”Mer fart med högintensivt förbättringsarbete, HIFA”, ”Gröna korset – en metod som minskar vårdskador” och ”Delaktiga patienter genom visualiserade vård- och behandlingsplaner”.

I det tredje spåret ingår ”Mequal- hjärtjournalen”, ”Färre komplikationer för patienten och modern teknik i diabetesprocessen” och ”Asylmottagningen – en specialistmottagning för alla åldrar”.

Fakta om konferensen

Konferensen ägs och arrangeras av British Medical Journal och Institute for Healthcare Improvement. Temat är ”Change. Save. Sustain. In Partnership with Patients”.

Västra Götalandsregionen står värd tillsammans med Region Jönköping och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. International Forum for Quality and Safety in Health Care bjuder upp till diskussion, ger möjlighet att dela goda exempel och lyfter patientsäkerhetsarbetet till internationell nivå. Målgruppen för konferensen är ledningsansvariga, verksamhetsutvecklare och alla som arbetar med kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården.

I programmet ingår frågor kring förbättringsarbete, patientsäkerhet, hälsoekonomi, ledarskap, innovationer och ny teknologi, patientcentrerad vård, utbildning och lärande.

Talarna från Västra Götalandsregionen är i gott sällskap. Bland de internationella gästerna märks bland andra Donald M Berwick, MD, MPP, President Emeritus, Institute for Healthcare Improvement och Maureen Bisognano, President Emerita Institute for Healthcare Improvement. Nils Wahlgren, professor från Karolinska Institutet och Olivia Wigzell, generaldirektör för socialstyrelsen, är några av de svenska huvudtalarna.

Text Kerstin Holm, informationsenheten


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47